BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konkurowanie i konkurencyjność miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera
The Competition and Competitiveness of Towns in Light of Christaller's Theory of Central Places
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 757, s. 73-83, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Planowanie przestrzenne miasta, Konkurencyjność regionów, Przegląd literatury
City, Town spatial planning, Regions competitiveness, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy założono, że teorią, która w najbardziej adekwatny sposób omawia mechanizm konkurowania układów przestrzennych miast jest teoria ośrodków centralnych W. Christallera.

The issue of competitiveness has in recent years become one of the fundamental research questions in economics. This is due to the fact that ongoing economic rivalry activates increasingly strong competitive processes. These processes relate - to an increasingly high degree - to geographical systems at various levels (local, district, sub--regional, regional, supra-regional, continental or world). One of the most frequently studied and analysed levels is that of competition between towns and regions. The aim of this article is to present the mechanism of competition between towns on the basis of the theory of central places, and although it is now considered a "classical" theory, it still provides an excellent basis for theoretical and methodological discussion. Furthermore, it is universally accepted. It enables generalisation at a high level and at the same time gives room for detailed elaboration linked to analysis of departures from general rules. This is shown by the number of theoretical and empirical papers using this approach to determine the competitiveness of towns (regions). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 2. Berry B.J.L., Geography of Market Center and Retail Distribution, Englewood Cliffs, Prantice-Hall, New York 1997.
 3. Bienicki J., Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjność województwa katowickiego. Raport syntetyczny, AE w Katowicach, Katowice 1996.
 4. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 5. Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Fischer Verlag, Jena 1933.
 6. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Drewiński M., Geografia handlu, AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 8. Eaton C., Lipsay R., An Economic Theory of Central Places, „The Economic Journal” 1982, vol. 92, nr 365.
 9. Esparza A.X., Krmenec A J., The Spatial Markets of Cities Organized in a Hierarchical System, „Professional Geographer” 1997, 48(4).
 10. Fujita M., Krugman P., Mori Т., On the Evolution of Hierarchical Urban Systems, „European Economic Review” 1999, vol. 43, nr 2.
 11. Kaddouri L., Une distribution urbaine comparée au modèle de Christaller: l`arc méditerranéen français, U.G.I.-Université Montpellier III, Networks and Comunication Studies, Netcom 2000, vol. 14, nr 3-4.
 12. Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjny rozwój regionów w Europie [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 13. Kosso P.C., Central Place Theory and the Reciprocity between Theory and Evidence, „Philosophy of Science” 1995, vol. 62, nr 4.
 14. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 15. Markowski T., Od konkurencyjności zasobów do konkurencyjności regionów, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 12.
 16. Markowski T., Procesy globalizacji w gospodarce a trendy w badaniach regionalnych [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, KPZK PAN, Warszawa 2003.
 17. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Nowosielska E., Teoria Christallera -prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych), PAN IGiPZ, „Dokumentacja Geograficzna” 1992, z. 3.
 19. Parr J., The Location of Economic Activity: Central Place Theory and the Wider Urban System [w:] Industrial Location Economics, red. Ph. McCann, E. Elgar, Cheltenham, UK & Northampton MA USA 2002.
 20. Preston R.E., Christaller's Neglected Contribution to the Study of the Evolution of Central Places, „Progress in Human Geography” 1985, vol. 9.
 21. Sztando A., Konkurencyjność gospodarcza a kreowanie dochodów w gminnej polityce budżetowe [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 22. Wilk W., Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 23. Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru, czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 24. Wojdacki K.P., Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru) [w:] Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, red. K. Mazurek-Łopaińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 25. Wrana K., Zarządzanie strategiczne w budowaniu konkurencyjności wielkich miast [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 26. Zioło Z., Konkurencyjność miast w układach przestrzennych [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu