BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska Joanna
Tytuł
Wirtualny zespół w kontekście zróżnicowania kulturowego
Virtual Team in the Context of Cultural Diversity
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1184, s. 420-428, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Praca zespołowa, Różnice kulturowe, Zróżnicowanie kulturowe
Virtual reality, Team work, Cultural differences, Cultural diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój nowych technologii, internet, zmiany zachodzące w organizacjach spowodowały wykształcenie się nowych form organizacyjnych, takich jak wirtualne zespoły. Charakter pracy tych zespołów jest rozproszony i odmiejscowiony, poddany wpływom różnych kultur, a to generuje wysokie ryzyko wewnętrznych konfliktów, a nawet porażkę zaspołu. Tym właśnie zagadnieniom oraz roli lidera, jako podmiotu mającego bezpośredni wpływ na wyżej wspomniane aspekty, poświęcona jest treść artykułu.

The paper deals with virtual team in the context of cultural differences. It presents problems faced by the team. The paper presents reasons and origin of these differences. It shows how different team members coming from different cultures influence the team functioning which is accomplishing common goal. It also shows the sources of conflicts in virtual team and suggests methods of resolving it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burn J., Barnett M., Communication for Advantage in the Virtual Organization, "IEEE Transactions on Professional Communication" 1999, nr 42/4.
 2. Czuba M., Jak budować społeczność wirtualną, "Biznes Club" 2003.
 3. Gujar A., Malm T., Trust in Virtual Teams: A Conceptual Framework of Trust in Virtual Teams, Florida Institute of Technology 2005.
 4. Handy C., Trust and the Virtual Organization, "Harvard Business Review" 1995, nr 73/3.
 5. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 6. Jarvenpaa S.L., Leidner D., Communication and Trust in Global Virtual Teams, "Organizational Science" 1999, nr 10/6.
 7. Laat P.B., Trusting Virtual Trust, Groningen 2007.
 8. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams: Reaching Across Space, Time and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York 1997.
 9. Symons J., Stenzel C, Virtually Borderless, An Examination of Culture in Virtual Teaming, Henley Working Papers and Research Notes, 2007.
 10. Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza, EXIT, Warszawa 2002.
 11. Tłuchowska M., Jak zbudować zespół wirtualny. Przepis na sukces. Referat wygłoszony na VI konferencji Project Management, Gdańsk 16-17.10.2002.
 12. Wallace P., Psychologia Internetu, Nowe Horyzonty, Dom Wydawniczy Rebis 2001.
 13. Wiśniewski J.L., Samotność w sieci, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 14. http://www.cxo.pl/news/39606.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu