BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna
Tytuł
Znaczenie partnerstwa w relacjach gospodarczych
The Importance of Partnership in Economic Relations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 757, s. 105-118, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Partner strategiczny, Łańcuch dostaw
Enterprises cooperation, Strategic partner, Supply chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ideę współczesnego partnerstwa między przedsiębiorstwami. Podjęto próbę wskazania czynników przyczyniających się do wzrostu znaczenia współpracy między przedsiębiorstwami oraz cech stosunków uznawanych za partnerskie. Przyjęto założenie, że partnerstwo między dostawcą a nabywcą jest środkiem służącym kreowaniu wartości.

This article is devoted to the idea of contemporary partnership between enterprises. The author analyzes the shift in relations between firms from antagonism towards partnership. She attempts to identify the factors that contribute to the growth in importance of cooperation between enterprises as well as the features that constitute partnership relations. The author adopts the assumption that partnership between the supplier and buyer is a means of creating value. Five factors appear to be driving the upsurge in formal and informal business partnerships: core competencies, globalization, synergy, market uncertainty, and "first-mover” imperatives. Partnership is defined as the mutual recogonition and understanding that the success of each firm depends in part on the other firm. The purpose of partnerships is to respond quickly and flexibly to accelerating changes in technology, competition, and customer preferences. For many firms, the essence of market competition has shifted to groups of companies competing against other groups of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E., Lodish L., Weitz В., Resource Allocation Behavior in Conventional Channels, „Journal of Marketing Research” 1987, vol. 24.
 2. Anderson J.C., Narus J .A., A Model of Distributor Firm and Manufacturing Firm Working Partnership, „Journal of Marketing” 1990, vol. 54.
 3. Anderson J.C., Narus J.A., Business Market Management. Understanding, Creating and Delivering Value, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 4. Buchanan L., Vertical Trade Relationships: The Role of Dependence and Symmetry in Attaining Organizational Goals, „Journal of Marketing Research” 1992, vol. 29.
 5. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 6. Dudzik T.M., Różne oblicza partnerstwa [w:] Logistics 2000 - wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku, Materiały kongresowe, PTL, Poznań 2000.
 7. Dwyer R., Schurr P., Oh S., Developing Buyer - Seller Relationships, „Journal of Marketing” 1987, vol. 51.
 8. Frazier G.L., Spekman R.E., O'Neal Ch.R.,Just in Time Exchange Relationships in Industrial Markets, „Journal of Marketing” 1998, vol. 52.
 9. Gundlach G.T., Murphy P.E., Ethical and Legal Foundations of Relational Marketing Exchanges, „Journal of Marketing” 1993, vol. 57.
 10. Haus В., Konkurencja i formy współdziałania przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 11. Heide J.B., Interorganizational Governance in Marketing Channels, „Journal of Marketing” 1994, vol. 58.
 12. Hutt M.D., Speh Th.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
 13. Krejner-Nowecka A.., Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 14. Leek Sh., Naude P., Turnbull P.W., Interactions, Relationships and Networks in a Changing World, „Industrial Marketing Management” 2003, vol. 32.
 15. Macneil I.R., The New Social Contract, Yale Uniwersity Press, New Haven 1980.
 16. Miles R.E., Snow Ch.C., Causes of Failure in Network Organizations, „California Management Review” 1992.
 17. Morgan R.M., Hunt Sh.D., The Commitment-Trust Theory of Relatinship Marketing, „Journal of Marketing” 1994, vol. 58.
 18. Rindfleisch A., Heide J.B., Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications, „Journal of Marketing” 1997.
 19. Strutton D., Herndon N., Pelton L.E., Competiton, Collusion and Confusion: The Impact of Current Anitrust Guidelines on Competition, „Industrial Marketing Management” 2001, vol. 30.
 20. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
 21. Światowiec J., Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą, „Marketing i Rynek” 2001, nr 4.
 22. Webster Jr, F.E., The Changing Role of Marketing in the Corporation, „Journal of Marketing” 1992, vol. 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu