BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek
Tytuł
Uwarunkowania cen ziemi rolniczej w Polsce
Determinants for Agricultural Land Prices in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 170-173, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Grunty rolne, Rynek rolny
Agriculture, Agricultural policy, Arable land, Agricultural markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na ceny ziemi rolniczej w Polsce. Niektóre z nich to: produkcyjność ziemi, struktura obszarowa gospodarstw rolniczych, oferta ziemi skarbowej i jej ceny, polityka państwa w zakresie wspierania przemian strukturalnych w rolnictwie, dostępność kapitału, zapotrzebowanie na pracę w pozarolniczych sektorach gospodarki. Jak wskazują badania, w latach 90-tych przeciętne ceny stałe ziemi rolniczej nie wykazywały większych wahań. Natomiast odmienne warunki na rynku ziemi w poszczególnych regionach Polski prowadzą do zróżnicowania przestrzennego cen.

The aim of this article is to identify the factors influencing farmland prices in Poland. Some of them are: land productivity, agrarian structure of agricultural holdings, supply of and prices for state treasure owned land, government policy regarding structural changes in agricultural, demand for labour in other sectors of national economy. As a research shows, the average fixed prices of agricultural land virtually remained unchanged in the years 1990-1999. Yet, different conditions in particular regions of Poland lead to spatial differentiation in land prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ostrowski L. (1996): Rynek ziemi rolniczej w latach 1991-1995. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Ostrowski L. (1998): Rynkowy i nierynkowy obrót ziemią rolniczą. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1997 roku. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Woś A. (1994): Tendencje rozwoju rolnictwa w warunkach rynkowych. Wyd. SGH, Warszawa.
  4. Rocznik statystyczny 1991-1999. GUS, Warszawa.
  5. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Rap. Rynkowy nr 2. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Rap. Rynkowy nr 3. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu