BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubacka Dominika (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rola technologii informacyjnej w budowaniu układów partnerskich na rynku B2B
The Role of Information Technology in Building Partner Systems on the B2B Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 757, s. 119-134, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Przedsiębiorstwo handlowe, Łańcuch dostaw, Handel elektroniczny
Information Technology (IT), Commercial enterprises, Supply chain, e-commerce
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano znaczenie technologii informacyjnej w relacjach przedsiębiorstw handlowych z ich dostawcami. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakich warunkach technologia ta będzie pomocna w budowaniu układów partnerskich między nimi. Skoncentrowano się na technologii wykorzystywanej w realizacji polityki zakupowej przedsiębiorstw handlowych, uwzględniając modele rynków elektronicznych B2B.

This article is devoted to technology, especially internet technology, and its influence on the quality and form of transactions between commercial companies on the B2B market and also relations between contracting parties. The author describes electronic B2B platforms, various models and theoretical aspects of their functioning, and supports her deliberations with examples from the technological solutions market. The article concentrates on purchasing activities, with comparative tables of Polish and European enterprises being presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Addo T.B .A., Chen M.M., Leu Y-Y., B2B e-Commerce in the United States, Europe, and Japan: A Comparative Study, „Journal of Academy of Business and Economics” 2003.
 2. Boruc R., Druga rewolucja internetowa, „Handel” 2002, nr l.
 3. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 4. Grandys A J., Marketing i technologia informacyjna. O związkach strategii marketingowych i strategii IT, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 5. Gregor В., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz -Łódź 2002.
 6. Jerczyńska M., Sokołowska K., Jak wybierać elektroniczną platformę handlową, „Logistyka” 2006, nr 1.
 7. Kubacka D., Wpływ nowoczesnych rozwiązań technologicznych na jakość świadczonej usługi handlowej [w:] Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku, red. D. Surówka-Marszałek, W. Adamus i W. Krawczyk, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004.
 8. Kubacka D., Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych, „Świat Marketingu” 2004, www.swiatmarketingu.pl.
 9. Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 10. Morris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 11. Olejniczak R., „Poradnik Handlowca” pyta handlowców o zakupy w hurtowniach, „Poradnik Handlowca” 2004, nr 6.
 12. Rutkowski I.P., Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 13. Słomińska B.,Nowoczesne technologie informacyjne, „Poradnik Handlowca” 2005, nr 1.
 14. Świerczek A., Elektroniczne łańcuchy dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu