BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena
Tytuł
Czynniki warunkujące wybór kraju do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Factors Influencing the Choice of Country or FDI
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (14), 2007, nr 1164, s. 44-54, tab., biliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Polityka inwestycyjna, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Investment policy, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autorki było zebranie i uporządkowanie najważniejszych czynników wypływających na wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez firmy z innych krajów. Autorka przeprowadziła analizę na podstawie dostępnej literatury przedmiotu opisującej to zagadnienie oraz badań własnych, na temat determinant sprzyjających napływowi kapitału zagranicznego do Polski.

The foreign direct investments (FDI) is one of the main factors of favourable globalization of the economic life as well as one of the most visible effects of progressive world globalization. The main aim of this article is to present the most important factors influencing the choice of location for foreign direct investments. The analysis was conducted on a basis of accessible literature as well as on the results of the author's own research on the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Markusen J., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory International Trade, "Journal of Economic Perspectives" 1995 vol. 9.
  2. Przybylska K., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii ekonomii, Zeszyt Naukowy nr 144, AE, Kraków 2001.
  3. Root F.R., Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, Lexington 1987.
  4. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
  5. Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, seria Monografie nr 46, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
  6. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu