BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała-Małys Anna, Nowak Wioletta
Tytuł
Realizacja zadanego tempa zmian zysku w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej
The realization of a given profit rate of growth in a multiproduct company
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 49-65, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie zmianami, Zysk przedsiębiorstwa, Zysk
Accounting, Change management, Business profit, Profit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawia się analizę warunków, jakie muszą zostać spełnione w przedsiębiorstwie wieloasortymentowym, aby osiągnęło ono zadane tempo zmian zysku. Rozważania przeprowadza się zakładając, ze czynniki determinujące zysk, tzn. wolumeny sprzedaży poszczególnych asortymentów, ich jednostkowe ceny i jednostkowe koszty zmienne oraz koszt stały przedsiębiorstwa, mogą| zmieniać się według stałych Tempo zmian zysku jest utożsamiane z uogólnioną dźwignią operacyjną. Przedstawia się ją jako liniową kombinację stóp zmian popytu, następnie stóp zmian jednostkowych cen oraz stóp zmian jednostkowych kosztów zmiennych poszczególnych asortymentów, przy danych stopach zmian pozostałych czynników determinujących zysk. W artykule rozważa się szczegółowo przypadek przedsiębiorstwa produkującego dwa asortymenty. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of conditions which allow a multiproduct company to reach a given profit rate of growth. In the article is assumed that the determinants of the Company profit: sales volume of each product and its unit price and unit variable cost as well as fixed costs of a Company can single grow with constant rates. The profit rate of growth is called the generalized operating leverage. It was formulated as a linear function of growth rates of the sales volumes of assortments. The generalized operating leverage was also formulated as a linear function of growth rates of unit prices and growth rates of unit variable costs of products. The article contains a detailed analysis of a Company which produces two products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2007), Uogólniona analiza wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
  2. Mielcarek J. (2006), Funkcja superdźwigni operacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1136, s. 268-277.
  3. Mielcarek J. (2006a), Funkcja dzwigni operacyjnej w analizie zmian zysku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1139, s. 273-283.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu