BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyląg Renata
Tytuł
Zakres i techniki ustalania wartości godziwej według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
The scope and techniques of fair value estimation in IFRS and Polish Accounting Act
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 81-96, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wynagrodzenie godziwe, Ustawa o rachunkowości
Accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Fair remuneration, Accounting Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka wyceny według wartości godziwej nabiera w ostatnich czasach ogromnego znaczenia. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF oraz rozwiązania wynikające z ustawy o rachunkowości wymagają lub dopuszczają w wielu przypadkach możliwość stosowania wartości godziwej jako podstawy wyceny składników sprawozdań finansowych. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy rozwiązań zawartych w MSR/MSSF oraz ustawie o rachunkowości, przeprowadzonej pod kątem wskazania głównych obszarów zastosowania wyceny według wartości godziwej. Największy nacisk położono na problematykę połączeń jednostek gospodarczych, w których wycena według wartości godziwej nabiera szczególnego znaczenia. Celem opracowania jest również przeprowadzenie, na podstawie szczegółowych rozwiązań wybranych MSR/MSSF, analizy dopuszczalnych metod i technik ustalania wartości godziwej ze wskazaniem na hierarchii ich zastosowań, zapewniającą prawidłowość i rzetelność wyceny pozycji sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

According to Polish Accounting Act and International Financial Reporting Standards (IFRS) fair value has been applied as a compulsory or alternative basis for the valuation of most financial Statement' s elements. The purpose of this paper is to present applications for fair value, especially in accounting for business combinations, where it is most widely used. The paper analyses the allowed methods and techniques that could be used to estimate fair value for assets and liabilities and determines the order and importance of these methods and techniques which ensure proper and reliable valuation used in financial reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz Z. (2001), Wartość godziwa i jej ustalanie, „Rachunkowość" nr 9/2001, Warszawa.
 2. Barth M. (2004), Fair Values and Financial Statement Volatility, rozdział z opracowania pt. Market Discipline: The Cross-Country and Cross-Industry Evidence, pod red. Tsatsaronis K., MIT Press.
 3. Dyskusja nad wartością godziwą. Możliwe podstawy wyceny aktywów i zobowiązań w momencie ich początkowego ujęcia, (2007), „Rachunkowość" nr 4/2007, Warszawa.
 4. Fair Value Accounting and Financial Stability, (2004) oprac. pod red. Andrea Enria, Occasional Paper Series, nr 13, European Central Bank.
 5. Fair Value Measurements, część 1: Invitation to Comment and relevant IFRS guidance i część 2: SFAS 157 Fair Value Measurements, Discussion Paper, (2006), oprac. International Accounting Standards Board.
 6. Haldeman R.G. (2006), Fact, Fiction, and Fair Value Accounting at Enron, „The CPA Journal Online".
 7. Helin A. (2005), Sprawozdanie finansowe według MSS. Zasady sporządzania i prezentacji, FRRwP, Warszawa.
 8. g Kaczmarczyk I., Walińska E. (2007), Środki trwale jako szczególny składnik bilansu sporządzonego według MSSF - regulacje a praktyka polskich spółek publicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 36, nr 92, SKwP, Warszawa.
 9. 9 Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117; Dz.U. z 2003 r., Nr 49, poz. 408; Nr 229, poz. 2276.
 10. Measurement Bases for Financial Accounting. Measurement on Initial Recognition, Discussion Paper, (2005) oprac. Canadian Accounting Standards Board.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i II, (2007) tlumaczenie SKwP, Warszawa.
 12. Turyna J. (2006), Standardy Sprawozdawczości Finansowej, DIFIN.
 13. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694), z uwzględnieniem późniejszych zmian.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu