BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek
Tytuł
Założenia koncepcyjne rachunku kosztów i wyników gospodarstwa rolnego
The conceptual framework of accounting for cost and income in the agriculture sector
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 115-130, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunek kosztów, Gospodarstwa rolne
Accounting, Cost accounting, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z celów artykułu jest prezentacja aktualnych rozwiązań rachunkowych funkcjonujących w dużych gospodarstwach rolnych. Opierają się one na dwóch odrębnych systemach. Pierwszy z nich wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Drugi, związany z wypełnieniem luki informacyjnej w strumieniu danych zarządczych, jest oparty na rachunkowości pojedynczego zapisu, wypracowanej i stosowanej tylko w sektorze gospodarstwach rolnych. Konieczność prowadzenia dwóch systemów rachunkowych utrudnia poważnie pracę księgowych, a także jest źródłem dwóch zupełnie innych strumieni informacji, często ze sobą nieskorelowanych. Wydaje się zatem konieczne wypracowanie jednolitych zasad rachunkowych opartych na sprawdzonych rozwiązaniach obu zaprezentowanych systemów. Główny cel artykułu jest realizowany poprzez prezentacje założeń koncepcyjnych jednolitego systemu rachunkowości gospodarstwa rolniczego oraz propozycji szczegółowych rozwiązań w zakresie rachunku koszów produkcji rolnej. (abstrakt oryginalny)

One of the article's objectives is presentation of accounting Solutions used currently in the agricultural sector. They are based on two different Systems. The first one is based on Polish accounting law. The second one fills an Information gap in management data. It is based on the single entry System and is only used in accounting for agricultural activity. Necessity of leading two accounting Systems is serious encumbrance in account- ant's Job and the reason of arising two, often unrelated, information flows. It seems, that the composition of seamless accounting rules is necessary. The main aim of the article is presentation of the conception of a single accounting System for the cost an income in the agricultural sector and detailed solution concerning cost accounting in agricultural production. The Solutions are based on both presented Systems and are designed to create one integrated system of rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. „Aktualności MSSF' (2007), nr 50, PriceWaterhouseCoopers, www.pwc.com.
 2. Bernacki A.M. (2004), Informatyka w gospodarstwie rolniczym, materiały konferencyjne: Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie ala wsi i rolnictwa, 16-18.09.2004, Brwinów-Warszawa.
 3. Bernacki A.M. (2006), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 „Rolnictwo" a realia jego wprowadzenia w Polsce, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 32, SKwP, Warszawa.
 4. Dreliszak E., Kania D. (2005), O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk.
 5. Goraj L. (2000), Siec danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, FAPA, Warszawa.
 6. . 6. Goraj L., Manko S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004), Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa.
 7. Klimacki R. (2006), Polska świnia to kłopot księgowy, Ernst & Young, www.ey.com
 8. Kowalczyk S. (2003), Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich po integracji Z Unią Europejską, [w:] Dostosowania polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 9. Ludwiczak J. (1976), Rachunkowość rolnicza, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Moss T., Zysnarska A. (2004), Rachunkowość finansowa od podstaw, ODDK, Gdańsk.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2004), IASCF przekł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Ostaszewicz A. (2001), MSR 41 - Rolnictwo, [w:] „Rachunkowosc", nr 7/2001, Warszawa. 13. Sobolewski H. (1997), Rachunkowość zarządcza, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań.
 13. Swiderska K. (red.) (2003), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, DIFIN, Warszawa.
 14. Wojtaszek Z. (1993), Pojęcia i kategorie ekonomiczne w rachunkowości gospodarstw chłopskich, IER1GZ, Warszawa. 16. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz.U. 76/2002, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu