BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Doskonalenie i harmonizacja badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
Improvement and harmonization of financial Statements auditing
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 155-165, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa, Badanie sprawozdań finansowych
Accounting, Financial statements, Financial reporting, Audit of financial statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na konieczność doskonalenia audytingu w kierunku dostosowania go do wymogów badania sprawozdań finansowych w globalnej gospodarce. Przedstawiono działania podejmowane w celu harmonizacji audytingu w państwach Unii Europejskiej oraz niektóre problemy implementacji Dyrektywy 2006/43/WE w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The papers points out the necessity of audit improvement in order to adjust it to the requirements of the financial Statement examination in the global economy. It also presents actions taken in order to harmonize audit in the European Union countries and highlights the selected problems in the implementation of the Directive 2006/43/EC in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 9 czerwca 2006 r., L. 157.
 2. Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r zmieniająca dyrektywy 78/660/WE, 83/349/WE, 86/635/WE oraz 91/674AVE Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z 18 czerwca 2006r., L. 224.
 3. Financial Reporting (2003), Auditing and Corporate Governances, Institüt der Wirtschaftspruefer - IDW, Duesseldorf.
 4. Grossfeld B. (2001), Wirtschaftspruefer und Globalisierung. Die Zukunft des Bilanzrechts, „Die Wirtschaftspruefung" nr 3.
 5. Jaruga A.A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A.A. Jaruga, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 6. Kodeks (2002) etyki zawodowej biegłych rewidentów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 30 września 2002, Biuletyn nr 52, Warszawa.
 7. Leversque L. (2003), Le contröle qualite: un outil pour les experts - comptables, SIC, Le mensuel de l'Ordre des Experts - Comptabilles.
 8. Naumann K.P., Feld K.P. (2007), Włączenie postanowień nowej dyrektywy o biegłych rewidentach do ustawodawstwa niemieckiego, „Rachunkowość" - audytor, nr 1.
 9. Norma nr 5 (2005) - Zasady postępowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających wykonywanych przez biegłych rewidentów, Biuletyn nr 61 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 10. Ustawa (1994) z dnia 29 września o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Ustawa (1994) z dnia 13 października o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. z 2001 r. nr 31 poz. 359.
 12. Zielona Księga, (1998) Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu