BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żwirbla Adam
Tytuł
Dźwignia finansowa - próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny)
Financial leverage - attempt at critique and synthesis of view
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 41, nr 97, s. 195-222, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Dźwignia finansowa, Metodologia finansów
Accounting, Financial leverage, Methodology of finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia w nowym świetle zjawiska dzwigni finansowej. Autor cytuje poglądy rożnych ekonomistów oraz opisuje istotę dźwigni finansowej na podstawie tzw. ,,atrybutów" dzwigni, a także prezentuje krytyczne spojrzenie na inne propozycje metodologiczne. Z kolei autor proponuje nowe spojrzenie na zjawisko dzwigni finansowej, które wyraża hipoteza o warunku koniecznym i dostatecznym istnienia dzwigni finansowej. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to present the financial leverage phenomena in the new light. The author reviews opinions of various economists and explains the ,,essence" of financial leverage on the strength of the so-called ,,leverage attribute" and also takes a critical view of other methodological suggestions. Then the author propose the new methodological treatment of financial leverage that is based on the hypothesis of the necessary and satisfactory conditions of financial leverage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L (1999), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 2. Bień W. (2000), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Bodie Z., Merton R.C. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 4. Brealey R.A., Myers S.C. (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 6. Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 7. Czekaj J., Dresler Z. (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2005), Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Dudycz T.(2001), Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, „ Rachunkowość" nr 4, Warszawa. 12. Duliniec A. (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Duliniec A. (2007), Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 14. Duraj J. (1997), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 13. Duraj J. (2004), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 14. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania (2003), (red.) J. Dziechciarz, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Gabrusewicz W (2005), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 16. Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 17. Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 18. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 19. Jakubczyc J. (1999), Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 22. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., (2007), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 20. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Krzemińska D. (2000), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 23. Machała R. (2001), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Michalski G. (2004), Leksykon zarządzania finansami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 25. Mielcarek J. (2006), Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Target, Poznań.
 26. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak (1998), Leksykon zarządzania finansami, ODiDK, Gdańsk.
 27. Pawłowski J. (2004), Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Pluta W. (1999), Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 29. Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, (2001), red. K. Sawicki, EKSPERT, Wrocław.
 30. Pomykalska B., Pomykalski P (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 32. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Szczepankowski P.J. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 34. Tokarski A., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 35. Tuczko J. (2001), Zrozumieć finanse, Wyd. Difin, Warszawa.
 36. Urbańczyk E. (1998), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 37. Waśniewski T. (1997), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa.
 38. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 39. Wrzosek S. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław. 43. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (2006), (red.) P. Karpus, Wyd. UMCS, Lublin.
 40. Żwirbla A (2005), Model Du Ponta jako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", torn 29(85), SKwP, Warszawa.
 41. Żwirbla A. (2004), Wskaźniki wyprzedzenia i pokrycia - próba syntezy i krytyki (Przyczynek do dyskusji nad problemem właściwej interpretacji mierników ekonomicznych), ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", torn 19 (75), SKwP, Warszawa.
 42. Żwirbla A. (2006), Mnożniki jako narzędzie analizy wrażliwości zysku, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 31(87), SKwP, Warszawa.
 43. Żwirbla A. (2007a), Dźwignie ekonomiczne - produkt analizy wrażliwości modelu finansowego, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 36 (92), SKwP, Warszawa 2007.
 44. Żwirbla A. (2007b), Niektóre aspekty metodologiczne dzwigni operacyjnej, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 39(95), SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu