BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr
Tytuł
Zjawisko niepełnego przenoszenia zmian kursowych na ceny w handlu zagranicznym w świetle teorii
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 3, s. 373-385, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Kurs walutowy, Polityka walutowa, Ceny towarów
Foreign trade, Exchange rates, Exchange rate policy, Commodity price
Abstrakt
Autor twierdzi, że ostateczny efekt wpływu zmian deprecjacji waluty krajowej na ceny w handlu zagranicznym zależy od skali reakcji krajowego i zagranicznego przedsiębiorstwa. Jego zdaniem skala przenoszenia zmian kursowych na ceny w handlu zagranicznym zależy od trzech czynników: cenowej elastyczności popytu i podaży wymienianego towaru, czynników makroekonomicznych, czynników mikroekonomicznych. Autor pisze, że z punktu widzenia eksportera stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny jest tym większy, im większa jest cenowa elastyczność popytu na dany towar oraz im niższa jest cenowa elastyczność podaży danego towaru. Odwrotnie sytuacja wygląda z punktu widzenia importera. Otóż stopień przenoszenia zmian kursowych na ceny w handlu zagranicznym jest tym większy, im niższa jest cenowa elastyczność popytu na dany towar oraz im wyższa jest cenowa elastyczność podaży danego towaru.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambler S., Dib A, Rebei N., Nominal Rigidities and Exchange Rate Pass-through in a Structural Model of a Small Open Economy, Bank of Canada, "Working Paper", wrzesień 2003.
 2. Baqueiro A, Diaz de Leon A, Torres A, Fear of Floating or Fear of inflation? The Role of the Exchange Rate Pass-through, Bank for International Settlements, "Working Paper", jesień 2002.
 3. Bodnar G., Dumas B., Marston R.C., Pass-through and Exposure, National Bureau of Economic Research in Cambridge, "Working Paper", marzec 1998.
 4. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999.
 5. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
 6. Compa J. Goldberg L, Exchange Rate Pass-through into Import Prices: A Macro and Micro Phenomenon, Federal Reserve Bank of New York, "Working Paper" 2001.
 7. Devereux M., Yetman J., Price Setting and Exchange Rate Pass-through: Theory and Evidence, Bank of Canada, listopad 2002.
 8. Dwyer J., Kent Ch., Pease A, Exchange Rate Pass-through: the Different Responses of Importers and Exporters, Reserve Bank of Australia, "Research Discussion Paper", maj 1993.
 9. Hooper P., Marquez J., Exchange Rates, Prices and External Adjustment in the United States and Japan, w: Understanding Interdependence: The Macroeconomics of the Open Economy, red. P.B. Kenen, Princeton University, New Jersey 1995.
 10. Hüfner F.P., Schröder M., Exchange Rate Pass-through to Consumer Prices: A European Perspective, Center for European Economic Research, "Discussion Paper", marzec 2002.
 11. Kosowski J., Ryzyko kursowe w handlu zagranicznym, II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001.
 12. Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, t. II, PWN, Warszawa 2001.
 13. Leigh D., Rossi M., Exchange Rate Pass-through in Turkey, "International Monetary Fund Working Paper", listopad 2002.
 14. Marczewski K., Zmiany kursu walutowego a ceny i reakcje przedsiębiorstw w handlu zagranicznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002.
 15. Meurers M., Incomplete Pass-through in Import Markets and Permanent Versus Transitory Exchange Rate Shocks, Institute for Economic Research, "Working Paper", Munich 2002.
 16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 2000.
 17. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 18. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 19. Murphy E., Iapadre L., Exchange Rate Pass-through, the Terms of Trade and Trade Balance, National University of Ireland in Galway, "Working Paper", maj 1999.
 20. Najlepszy E., Zmiany kursu walutowego a konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały konferencyjne, SGH, Warszawa 2000.
 21. Penkova E., Hosewood N., Exchange Rates and Transition Economies' Export Prices: is There Evidence for Pricing-to-Market Behavior?, University of Birmingham, "Working Paper", wrzesień 2002.
 22. Pike R., Neale B., Corporate Finance and Investment, Prentice Hall, London 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu