BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar, Hońko Stanisław, Kufel Tomasz
Tytuł
Wpływ kryteriów kwalifikacji umów leasingowych na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
The effect of qualification criteria of lease contracts on the information content of financial statements
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 40, nr 96, s. 27-39, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Leasing, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
Accounting, Leasing, Financial statements, Information function of financial statements
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem artykułu jest podkreślenie konieczności uwzględnienia nadrzędnych zasad rachunkowości w procesie kwalifikacji umów leasingowych. W kontekście prac nad krajowym standardem rachunkowości należy zwrócić uwagę na sposób prezentacji umów leasingu operacyjnego, pozwalający na zaniżenie wartości zobowiązań. Propozycją autorów jest kwalifikowanie umów leasingu nie tylko na podstawie szczegółowych przepisów, ale także zasad z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to point out the necessity of taking into account the fundamental accounting principles during the process of qualification of lease contracts. In the context of the work being done on the National Accounting Standard particular attention should be paid to the way of presentation of operating lease contracts which could possibly allow under valuation of liabilities. The authors suggest qualifying lease contracts not only basing on detailed regulations, but also taking into account the fundamental accounting principles along with a specific character of an economic entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  2. Hendriksen E.A., van Breda M.F., (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, (2006), t. 3 - Aktywa trwale, utrata wartości, leasing, LexisNexis, Warszawa.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing".
  4. Turzyński M., (2005), Umowy leasingu - MSR nr 17, [w:] Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr. 74, poz. 857).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694, ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu