BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warelis Alina, Warelis Janusz
Tytuł
Organizacyjno-prawne aspekty umów leasingu współfinansowanych funduszami unijnymi
The organizational and legal aspects of leasing agreements co-financed with EU funds
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 40, nr 96, s. 77-89, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Leasing, Środki unijne, Prawne aspekty kontroli
Accounting, Leasing, EU funds union, Legal aspects of control
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Od 2004 r. Polska w ramach wspólnej Europejskiej Polityki Regionalnej może korzystać z dostępnych środków na podobnych zasadach jak inni członkowie. W rezultacie programy pomocowe uznały leasing w latach 2004-2006 za równorzędne źródło finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków z UE. Głównym problemem w wy- korzystaniu leasingu było znaczne skomplikowanie procedur. Celem artykułu było wskazanie zadań i obowiązków koniecznych przy staraniach o finansowanie projektów inwestycyjnych ze środków europejskich. Dodatkowo praca ta zawiera projekt krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków leasingu w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (włączając zasady uznania kosztów leasingu za koszty kwalifikujące się do pomocy unijnej). (abstrakt oryginalny)

Since 2004 Poland, within the framework of common European Union Regional Policy, can benefit from available funds on similar basis as the other member states. The aid programs in effect in 2004-2006 recognized leasing as equal financing source for investments co-financed with EU funds. The main obstruction in the use of leasing with EU aid was complicated procedures and formalities in accounting for this instrument. This paper aims to present the requirements to be fulfilled by subjects that lease assets and apply for funding their investment projects with European funds. Additionally this work includes a project of national directives regarding rules of qualifying expenses in frames of structural funds and Cohesion Fund in period of 2007-2013 (issues concerning rules of calculating leasing costs into costs qualified for funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dla potrzeb artykułu najaktualniejsze dane źródłowe uzyskano z przeprowadzonych konsultacji z dyrektorem Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, A. Sugajskim, oraz ze stron internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  2. Gajda O., (2007), Unijne dofinansowanie dla przetwórców i na tworzenie małych firm od lipca, ,.Rzeczpospolita", (2007), dodatek „Dobra Firma", Nr 902/124 z dn. 29.05.07.
  3. Jakie koszty Unia zakwalifikuje, a jakich nie uzna, Akademia środków unijnych, „Gazeta Prawna", 2007, Nr 93 z dn. 15.05.07.
  4. Kierzkowska A., Ławar E., Kowalska A., Sienkiewicz Ł., (2004), Vademecum - źródło informacji o Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa.
  5. Unia Europejska, t. l, red. E. Kawecka-Wawrzykowska, E. Synowiec, (2004), wyd. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu