BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Krzysztof
Tytuł
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2007, nr 4, s. 105-121
Słowa kluczowe
Traktat lizboński, Reforma UE, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB), Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Lisbon Treaty, EU Reform, Common Foreign and Security Policy (CFSP), Economic and political integration of Europe
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor stoi na stanowisku, że proponowane w Traktacie Lizbońskim zmiany w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dotyczyły jedynie reform instytucjonalnych, w ramach których potwierdzono tylko obowiązujący międzyrządowy charakter tej polityki. W jego opinii państwa członkowskie UE w dalszym ciągu bronią za wszelką cenę własnej suwerenności, a tym samym wyłączności kompetencji rządów w polityce zagranicznej i szczególnie bezpieczeństwa. Wzmocniono zapisy dotyczące tej sfery, co oznacza regres w procesie budowy europejskich fundamentów „wspólnej" polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii. Zdaniem autora mało precyzyjne postanowienia dotyczące zadań i odpowiedzialności nowych urzędów, zachowanie kompetencji Rady Europejskiej i państw członkowskich przy postanowieniach i wdrażaniu WPZiB, dodatkowe oświadczenia na temat praw suwerennych tych państw, niestosowanie klauzuli elastyczności i ograniczenie zastosowania klauzuli wzmocnionej współpracy nie napawają optymizmem i z pewnością nie prowadzą do zdynamizowania WPZiB Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Barcz, Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym wraz r tekstem Traktatu. Warszawa 2005.
 2. U. Diedrichs. The Provision on ESDP in the Constitutional Treaty: Revolution, "CFSP Forum". 2003, nr. 1. s. 4-5.
 3. EU-Countdown, [w:] 100 Tagen zur EU-Präsidentschaft z 4 października 2006 r. - www.bundesregierung.de.
 4. J.-Y. Haine. From Laeken to Copenhagen. European Defence: Core Documents. "Chaillot Paper" 2003. nr 57. s. 226. 249 i nast.
 5. http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ds00865.pl07.pdf, DS 865/07 z 18 października 2007. s. 4.
 6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0278:FIN:PL:PDF.
 7. http://ec.europa.eu/polska/documents/news/konluzje_prezydencji.pdf.
 8. http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/07/st11/st 11218.pl07.pdf.
 9. A. Merkel. Die Stimme Europas stärken. Wystąpienie w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (DGAP) w Berlinie z 8 listopada 2006 r. - www.bundesregierung.de/Content/DE/Reden/2006/8.11.2006.
 10. J. Lieb. A. Maurer. Europas Rolle in der Welt starken. Optionen für ein kohärentes Andienhandeln der Europäischen Union, "SWP-Studie" 2007. nr 15. s. 7.
 11. A. Maurer. Die Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschem Vorsitz, "Aus Politik und Zeitgeschichte'' 2007, nr 43, s. 7.
 12. J. Mullin. J. Juusti. New Faces, New Structure for EDA in 2008, "EDA Bulletin" 2008, nr 7. s. 19.
 13. S. Nutall, Coherence and Consistency. [w:] Ch. Hill/M. Smith (red.). International Relations and European Union, Oxford 2005, s. 91-112.
 14. S. Seeger, J.A. Emmanouilidis, Ausweg oder Labyrinth? Analyse und Bewertung des Mandats für die Regierungskonferenz, "CAP Analyse" z 5 lipca 2007 r., s. 15.
 15. A Strategy for a Stronger and More Competitive European Defence Industry. Commission of the European Communities. Brussels. December 2007. COM (2007).
 16. W. Wessels, Eine institutionelle Architektur für eine globale (Zivil-) Macht? Die Artikel zur Gemeinsamen Aussen- and Sicherheitspolitik des Vertrages über eine Verfassung für Europa. Koln 2003. s. 28.
 17. www.eu2007.de/de/News/download-docs/Maerz/0324-RAA/Polish.pdf.
 18. www.iss-eu.org/solana/solanae.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu