BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Włodzimierz
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej banków spółdzielczych (na przykładzie banków zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w latach 1995-1997)
Estimation of Financial Situation of Co-Operative Banks (on the Example of the Banks Associated in Gospodarczy Bank Wielkopolski in 1995-1997)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 1, s. 194-199, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Restrukturyzacja banków, Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Analiza finansowa
Cooperative banks, Banks restructuring, Restructuring of cooperative banks, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trudna sytuacja, w jakiej znalazły się banki spółdzielcze w latach 90-tych wymagała rozpoczęcia systemowego, strukturalnego przekształcenia tego sektora bankowego. Podjęto wiele prób poprawy tej sytuacji. Podstawy przemian w tym sektorze nakreśliła ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej. Analizę przeprowadzono w celu zbadania wpływu jej realizacji na kondycję finansową banków spółdzielczych zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolski w latach 1995-1997. Przeprowadzone badania wykazały poprawę sytuacji ekonomicznej tych banków spółdzielczych.

In 90th the difficult situation in banking cooperative sector requirement structural rebuilt of the sector. It took place many efforts of improve of this situation. The base of this transformation have been determine by low of the restructuring of cooperative banks and Bank Gospodarki Żywnościowej. The restructure concerned consolidation this banking sector by restructuring bounds and free of income tax. In 1995 - 1997 it was made an analysis to know the results of the transformation on financial condition of cooperative banks associated in Gospodarczy Bank Wielkopolski. The analysis showed that economic situation of the banks good better. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaszubski R. W. (1998): Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce. KiK, Warszawa; str. 13, 14.
  2. Miętki Z. (1998): Restrukturyzacja polskiej bankowości spółdzielczej. Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską. AR Poznań; str. 197.
  3. Wysocki F. (1996): Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rozprawy naukowe. Zeszyt 266. Roczniki AR. Poznań, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu