BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Edyta
Tytuł
Sekurytyzacja wierzytelności leasingowych
Securitisation of lease receivables
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 40, nr 96, s. 101-110, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Leasing, Sekurytyzacja aktywów
Accounting, Leasing, Asset securitisation
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Sekurytyzacja jest nowoczesną metodą zarządzania finansami. Innymi słowy jest to wskazanie homogenicznych, jednakowych aktywów z puli aktywów przez aranżera (inicjuje transakcje), który jest ich właścicielem. Następnie aktywa te są sprzedawane przez spółkę specjalnego przeznaczenia - spółkę celową (SPV). SPV jest to spółka powołana wyłącznie w celu obsługi transakcji sekurytyzacji, która refinansuje pule aktywów poprzez emisje papierów wartościowych na krajowych międzynarodowych rynkach finansowych. Sekurytyzacja jest powszechną i dynamiczną formą powiększenia kapitału, opartego na aktywach, która jest wykorzystywana zarówno w instytucjach finansowych, jak i w przedsiębiorstwach. Wierzytelności leasingowe jako aktywa generujące przychody odsetkowe spotykają się z wysokimi kryteriami, dotyczącymi samych wierzytelności, które mogą być podmiotem transakcji sekurytyzacyjnej. W artykule autor skupia się na specyfice wierzytelności leasingowych jako przedmiotu sekurytyzacji, analizie aspektów dotyczących księgowania, a także transakcji podatkowych tradycyjnej sekurytyzacji, opartych na transferze aktywów. (abstrakt oryginalny)

Securitisation is a modern technique of business activity financing. To put it simply it is about distinguishing a block of homogeneous assets from pool of assets by the originator who is the owner. Then the assets are sold by a special purpose vehicle - SPY. SPY is financing sold pool of assets by issue of asset-backed securities on domestic and/or international financial markets. securitisation is a common and dynamically developing form of raising capital based on assets, which is used on developed financial markets by both banks and enterprises. Also lease receivables as assets generating interest meet high criteria of receivables, which can be the subject of securitisation transactions. In the article the author focuses on specificity of lease receivables as a subject of securitisation and analyses accounting aspects and tax transactions of traditional securitisation based on transfer of assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Basel Committee on Banking Supervision, 2002, Second Working Paper on Securitisation.
  2. Bieliński Mirosław, Teoretyczne podstawy sekurytyzacji, http://www.komunalne.info
  3. Reksa Łukasz, (2004), Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, [w:] „Bank i Kredyt", luty 2004, oraz http://www.cfo.cxo.pl
  4. Sekurytyzacja aktywów bankowych, 2006; Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 82, CASE - Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych, Warszawa.
  5. Szabłowska Ewa, (2007), Korzyści i koszty stosowania sekurytyzacji z punktu widzenia poszczególnych uczestników transakcji, [w:] „Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 1/2007.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z późn. zmianami).
  8. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2007 r., nr 68, poz. 450).
  9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu