BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz
Tytuł
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu lojalności klientów
The Role of Organisational Culture in Building Customer Loyalty
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 86, s. 238-246, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Obsługa klienta, Lojalność klientów, Budowanie lojalności klienta
Corporate culture, Customer service, Customer loyalty, Cultivation customer loyalty
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano pojęcie kultury organizacyjnej. Według autora artykułu jest to jeden z najważniejszych elementów wpływających na postawę i zachowanie personelu wobec klienta. Opisano rolę kierownika w kształtowaniu kultury organizacji oraz cechy kultury organizacyjnej sprzyjającej budowaniu lojalności klientów.

The authors of the paper, research the impact of the organizational culture, especialy in the area of direct service personel activities for clients loyalty. The analyzies include culture dimensions and layers, realization of the changes process and the role of the manager in formation the organizational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K. S., Quinn R. E., 2003, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Fryzeł B., 2004, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń.
 3. Hofstede G., 1998, Attitudes, values and organizational culture: disentangling the concepts, "Organization Studies", 19/3.
 4. Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa
 5. Homburg C., Pflesser C, 2000, A mulitiple-layer model of market-oriented organizational culture: measurement issues and performance outcomes, "Journal of Marketing Research", vol. XXXVII, November.
 6. Reichheld F. F., 1996, The loyalty effect, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 7. Schein E. H., 1986, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-Londyn.
 8. Schein E., 2005, People whose ideas influence organisational work, z 26 kwietnia.
 9. Siemieniako D., 2001, Podstawy tworzenia wartości w przedsiębiorstwie, w: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Sikorski Cz., 2002, Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa.
 11. Urban W., Siemieniako D., 2005, Motywy lojalności klientów, Marketing i rynek, Maj, PWE, Warszawa.
 12. Zahra S. A., Hayton J. C., Salvato C., 2004, Entrepren-eurship onfamily vs. non-family firms: a resource-based analysis of effect of organizational culture, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu