BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław
Tytuł
Kierunki zarządzania aktywami obrotowymi w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
The ways of current assets management - the company value growth perspects
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 39, nr 95, s. 47-63, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie aktywami, Aktywa, Wartość przedsiębiorstwa
Accounting, Asset management, Assets, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo powinno charakteryzować się ciągłym dążeniem do zwiększania płynności środków finansowych. Zwiększenie ruchu pieniądza, poprzez jego szerszy i silniejszy strumień, pozwala na zwiększenie efektywności gospodarki finansowej. Przyczynia się to, z jednej strony, do zmniejszania kosztów użycia kapitałów własnych i obcych, z drugiej zaś - do zwiększania siły inwestowania w poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji do wzrostu jego wartości. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary market economy an enterprise should be characterized by ongoing aspiration to increase its financial resources liquidity. Intensification of the movement of money through expansion and strengthening of its flow makes it possible to enhance the effectiveness of business finance management. This results, on the one hand in reduced cost of equity on borrowed capital, an on the other in increased potential to investing in various areas of a company's activity and, consequently, in the growth of its value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (2002), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 2. Diacogiamis G.P. (1994), Financial management, Mc. Graw-Hill Book Comapany, London.
 3. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992), Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy, PAANPOL, Poznań.
 4. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Horne, J.C.Y., Wachowicz J.M. (1995). Fundamentals of financial management, Printice Hall USA.
 6. Jog V., Suszyński C. (1993), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 7. Krajewski M. (1999). Wskaźniki oceny stopnia rozwoju przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" Nr 10/1999, s. 10-12.
 8. Krajewski M. (2006), Znaczenie kapitału pracującego w procesie kreowania wartością przedsiębiorstwa, (w:) Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1.
 9. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach PWN, Warszawa.
 10. Rees B. (1990), Financial Analysis, Prentice Hall UK.
 11. Siegel J.G., Shim J. K.. Hartman S.W. (1995), Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Wędzki D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 13. Sudol S. (1999), Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwach, teoria i praktyka zarządzania. Dom Organizatora, Toruń.
 14. Wilkes F.M., Brayshaw R.E. (1986), Company finance and it's management Nostrand Reinhold UK.
 15. Znaniecka K. (1995), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu