BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawski Tomasz Piotr
Tytuł
Istota i rodzaje ekoaudytu
The nature and types of eco-audit
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 39, nr 95, s. 127-140, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt, Audyt środowiskowy
Accounting, Audit, Environmental audit
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Tekst artykułu prezentuje złożoność zagadnienia ekoaudytu, czyli novum, jakim ono jest w materii polskiej rzeczywistości oraz ogólnych zagadnieniach wykraczających poza płaszczyznę rachunkowości. Akcesja w struktury Unii Europejskiej wymusiła pewne zachowania i wzorce postępowania, dzięki którym istnieje możliwość ujednolicenia zagadnień również w kwestiach ekologicznych. Parlament Europejski wydał w tej sprawie rozporządzenie, dzięki któremu powstał audyt środowiskowy oraz EMAS (Europejski System Ekozarządzania i Audytu). W prawodawstwie unijnym są ściśle określone procedury postępowania w procesie przeprowadzania takiego badania. Może być ono wykonane w różny sposób, ponieważ wyróżniamy cztery podstawowe typy ekoaudytów: audyt ekologiczny-wstepny (eko-screaning), audyt ekologiczny-podstawowy, audyt ekologiczny-pełny (ustawowy), audyt ekologiczny-lux. W tekście zostały również przedstawione motywy stosowania tego audytu oraz korzyści, jakie płyną, zarówno dla stosujących owo badanie, jak i dla całej Wspólnoty Europejskiej. W zakończeniu przytoczono przykład szkoły niemieckiej, która z powodzeniem stosuje się do zasad Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the complexity of the issue of eco-audit, which is novelty in Poland, as well as general problems that go beyond the area of accounting. Accession into the structures of the European Union involved changes in certain procedures and behavior patterns, which constitutes a possibility of standardizing problems in ecological issues. The European Parliament has issued a regulation concerning this matter and owing to it environmental audit and EMAS have come into existence (Eco-Management and Audit Scheme). All the procedures of the process of carrying out eco-audit must be strictly conformable with the European Law. It may be executed differently, as there are four types of eco-audit: ecological audit-preliminary (eco-screaning), ecological audit - basic, ecological audit-full (statutory) and ecological audit-lux. The text also describes the reasons for the application of eco-audit as well as the benefits which may be experienced by both those who conduct such audit and the whole European Community. Finally, an example of a German school which successfully applies the principles of Eco-Management and Audit Scheme has been quoted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębicka-Fobke G., Jankowska M., (2004), Zagadnienia i wytyczne dotyczące ochrony środowiska w Unii Europejskiej, Związek Rzemiosła Polskiego.& [2] Jaźwińska D., EMAS Eko-Zarządzanie i Auditowanie. http://wwwl.ukie.gov.p1/HLP%5Cffles.nsf/0/34AEC80EF70B417FC1256FD3003A6C09/$ffle/EMAS_broszurka.pdf
  2. Jędrzejewski Z., (2005), Poprawa stanu środowiska. System ekozarządzania i audytu EMAS. http://parp.cmdok.dt.pl/upload/dokumenty/kip/III spotkanie KIP _2005/LEMTECH JZ_Jedrzejewski.pdf
  3. Komisja Wspólnot Europejskich, Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, http://www.mos.gov.pl/2materialy_informacyjne/raporty_opracowania/przewodnik_ue/przewodnik.html
  4. Kuc, B., (2002), Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
  5. Ryszko A., (2001), Struktura i wymogi rozporządzenia EMAS, [w:] Nowak Z. (red.), Zarządzanie Środowiskiem. Część II. Wydawnictwo Pol. Śl. Gliwice. http://www. ekoinfo.pl/art. php?action=more&id=138&idg=22
  6. Toge A., (1991),EG-Umwelt-Audit für Finanzdienstleister, [w]: Umwelt und Finanzdienstleistungen, C.H. Beck, Monachium.
  7. http://www.forchheim.de/stadt/oekoaudit/oekoaudit
  8. http://www.ekoton.pl/audytekologiczny_oferta.pdf (Oferta EKOTON s.c.)
  9. Lewandowski K., http://www.viessmann.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu