BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyżyński Jerzy
Tytuł
Stopa podatkowa jako konsekwencja struktury gospodarczej
Tax Rate as a Consequence of Economic Structure
Źródło
Ekonomista, 2008, nr 3, s. 357-379, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, System podatkowy, Reforma podatkowa, Podatek liniowy
Income tax, Tax system, Tax reform, Flat tax
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Autor podejmuje kwestię wpływu stopy podatkowej na poziom dochodów i konsumpcji w gospodarce i jej wpływ na wielkość budżetu. Dowodzi, że stopa podatkowa nie wpływa na ogólną wielkość dochodów. Dowodzi, że wielkość stopy podatkowej powinna być funkcją struktury gospodarki w podziale na te dwa sektory. Następnie wykazuje, że podatek w różny stanowi obciążenie, które w przypadku najbiedniejszych jest płacone kosztem konsumpcji, średnio zamożnych kosztem konsumpcji i oszczędności, a w przypadku najbogatszych kosztem oszczędności. W efekcie cięcia podatkowe w różny sposób wpływają na te grupy podatników. Analizuje strukturę obciążenia podatkiem dochodowym w Polsce i dowodzi, że wprowadzeni podatku liniowego spowodowałoby straty dla rynku konsumpcyjnego w wysokości kilkunastu miliardów złotych, za to zysk sektora finansowego. (original abstract)

The author addresses the issue of the influence of tax rate on income and consumption level within the scale of the whole economy as well as the degree to which it defines the scale of the budget. It is shown that tax rate does not influence the overall volume of revenues. It is stipulated that tax rate should be made dependent on the structure of the economy. The article demonstrates that personal income tax is a burden that differently affects various groups: those with the lowest incomes pay the taxes at the expense of consumption, for middle income groups taxes reduce consumption and savings while for the richest they only affect savings. Given this mechanism reductions in income tax rates differently affect different groups of tax payers. The analysis of the extent to which the income tax influences net incomes in Poland enables the author to state that the introduction of linear taxes would inflict losses on consumption goods market valued several billions euro, while the financial sector would record higher profits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Devereux M.R, Wstęp, w: Efektywność polityki podatkowej, red. M.P. Devereux, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
  2. Dobija M., Dobro ukryte w wolnorynkowej gospodarce towarowo-pieniężnej, w: Oblicza dobra, Sympozja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  3. Dobija M., Wartości godziwe jako kryterium prawdy w naukach ekonomicznych, w: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, AE w Krakowie, Kraków 2006.
  4. Efektywność polityki podatkowej, red. M.P. Devereux, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
  5. Heady C., Optymalne opodatkowanie jako wskazówka dla polityki podatkowej, w: Efektywność polityki podatkowej, red. M. P. Devereux, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
  6. Kidron M., Segal R., The Book of Business Money & Power, PAN Books Ltd, London & Sydney 1987.
  7. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
  8. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  9. The Reform of Taxation in EU Member States, Final Report for the European Parliament, Tender No IV/2000/05/04, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, Paris, kwiecień 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu