BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polański Krzysztof
Tytuł
Rola audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem
The role of internal audit and internal control in risk management
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 39, nr 95, s. 141-149, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem
Accounting, Audit, Internal audit, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Przedsiębiorstwo i inne organizacje funkcjonują w ciągle zmieniającym się środowisku. Fakt egzystowania w burzliwym otoczeniu sprawia, że ryzyko jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdej jednostki gospodarczej. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna są nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania ryzykiem. Pomagają zidentyfikować, oszacować, a następnie zarządzać ryzykiem. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna wnoszą do organizacji wartość dodaną poprzez obiektywne zapewnienie, że proces zarządzania ryzykiem jest wdrożony i działa efektywnie. Podsumowując można stwierdzić, że zarządzanie ryzykiem powinno stanowić centralny element zarządzania strategicznego każdej organizacji, a audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna powinny być najczęściej używanymi narzędziami w walce z ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Enterprises and other organizations function in a continuously changing environment. That is why risk is an inherent part of the functioning of each economic unit. Internal audit and internal control are modern instruments used in risk management process. They help to identify, estimate and manage risk. They also contribute value added for organization through objective assurance that risk management process is in place and works effectively. Summing up, risk management process should be a central element of strategic management in every organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, SKwP, Warszawa 2003.
 2. Bodie Z., Merton R.C., (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 3. COSO, Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organization, Jercey City, 1992. Polskie wydanie Raportu COSO: Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
 4. Czerwiński K., (2003), Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Szczecin.
 5. Czerwiński K., (2005), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 6. Funkcjonowanie standardów kontroli finansowej na przykładzie Departamentu KF. Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem, prezentacja D. Maksyma, Ministerstwo Finansów, www.mofnet.gov.pl
 7. Kaczmarek T.T., (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 8. Krzemień R., Winiarska K., (2005), Audyt wewnętrzny. Testy i zadania, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. McNamee D., (2004), Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym, FRR, Warszawa.
 10. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors (IIA), Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa 2005.
 11. [l 1] Projekt Phare 2002/000-580.01.01, Wzmocnienie Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
 13. Zarządzanie ryzykiem, seminarium, ADE, Warszawa, styczeń 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu