BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Sylwia
Tytuł
Kultura narodowa a proces zmian na przykładzie kultury japońskiej
National Culture and the Process of Organization Change. The Example of Japanese Culture
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 211-218, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo zagraniczne, Kultura narodowa, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie w procesie zmian
Foreign enterprises, National culture, Organisational change, Management under change process
Uwagi
summ.
Abstrakt
W oparciu o typologię kulturową G. Hofstede wyróżniono trzy warianty kultury, które w największym stopniu powinny oddziaływać na proces wprowadzania zmian w organizacji oraz wskazano kierunki tego oddziaływania. Dla poparcia rozważań teoretycznych posłużono się przykładem kultury japońskiej i wskazano jej wpływ na proces wprowadzania zmian w tamtejszych organizacjach.

Presented publication tries to answer the question if and how the culture can influence the change implementation process. In the first part those dimensions of culture were singled out which should influence the change implementation process the most, and the direction of the influence was presented. As a support for the theoretical examination, the example of Japanese culture and its influence on organizational change implementation process was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska M., Nogalski B. (2002), Kierowanie zmianą w organizacji, (w:) Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń
  2. Hampden-Tumer Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
  3. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences, Sage Publications
  4. Hostede G. (2000), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  5. Mikołajczyk Z. (1997), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa
  6. Połoszajski P. (2003), Przy oknie siedzą bumelanci, "Przegląd Organizacji" nr3
  7. Sułkowski Ł. (2001), Systemy wartości organizacyjnych - wyniki między narodowych badań porównawczych, "Przegląd Organizacji" nr 9
  8. Sułkowski Ł. (2002), Rycerze czy partyzanci. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel" nr 3
  9. Waters D. (1995), Zarządzanie XXI w. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu