BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradowska Monika
Tytuł
Transeuropejskie sieci transportowe - TEN-T
Trans-european transport networks - TEN-T
Źródło
Logistyka i Transport, 2005, nr 1, s. 47-55, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
zeszyty naukowe
Słowa kluczowe
Transport międzynarodowy, Polityka transportowa, Korytarz transportowy, Infrastruktura transportu
International transport, Transport policy, Transport coridor, Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono główny cel Wspólnej Polityki Transportowej, którym jest stworzenie spójnego efektywnego systemu transportowego. System ten obejmowałby swoim zasięgiem nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale umożliwiłby integrację transportu z pozostałymi krajami europejskimi, a także bardziej odległymi partnerami.

One of the major objectives of the Common Transport Policy is the creation of coherent and effective transport system which would embrace not only EU member states but would also make it possible to integrate the transport with other European countries and more distant partners. Efficient European transport network has to be characterized by high technical and exploitative standards. Creation of the European transport system should be easier thanks to the EU conception related to transeuropean transport networks. Modern infrastructure will contribute to the economic growth and improvement in economic cooperation and can became a motor for Europe's competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bidzińska-Jakubowska В., Unia Europejska. Instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 2. Jastrzębska J., Rozszerzenie TENs na państwa Europy Środkowej i Wschodniej -perspektywy rozwoju europejskiej infrastruktury do 2015 roku, W: "Wspólnoty Europejskie" nr 10 (86), 1998.
 3. Kawecka-Wyrzykowksa K., Synowiec E. (red.) Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 4. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2003.
 5. Nicoll Sir W., Salmon T. C., Zrozumieć Unię Europejską, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 6. Płowieć U. (red.) Polska i Unia Europejska, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 7. TEN - Invest. Transport Infrastructure Costs and Investments between 1996 and 2010 on the Trans-European Transport Network and its Connetcion to Neighbouring Regions, including an Inventory of the Technical Status of the Transport-European Transport Network for the Year 2000, Final Report presented by PLANCO Consulting mbH, Essen, Germany, http://europa.eu.int, 14.04.2004.
 8. The trans-European transport network: new guidelines and financial rules. The Commission 's proposals. 1st October 2003, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, http://europa.eu.int, 14.04.2004.
 9. Traktat o Unii Europejskiej, http://www.ukie.gov.pl, 02.03.2004.
 10. Trans-European Transport Network. TEN-TPriority Projects, European Commission, http://europa.eu.int, 14.04.2004.
 11. White Paper - European transport policy for 2010: time to decide, European Commission, http://europa.eu.int, 14.04.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2015
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu