BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barabasz Adela
Tytuł
Wykorzystanie wskaźników dojrzałości ego w diagnozie osobowości organizacji
Using of Self Control Indicators for Diagnosis of Organizational Personality
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 9-18, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia, Kapitał ludzki, Zachowania pracownika, Zachowania organizacyjne, Osobowość człowieka
Psychology, Human capital, Employee behaviours, Organisational behaviour, Human personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono poglądy na temat pojęcia "ja" z perspektywy ujęcia psychoanalitycznego oraz poznawczego. Zaproponowano wykorzystanie kryteriów "siły ego" organizacji. Zostały one zastosowane w procesie przygotowywania narzędzi badawczych służących weryfikacji założeń leżących u podstaw pojęcia osobowości organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article shows that applying our knowledge of the phenomena and mechanisms governing the lives of individuals and groups may be useful in explaining phenomena and mechanisms arising in the realm of the functioning of an organization. The chief goal is to demonstrate that, by applying the concept of personality, managers gain the possibility of running organizations more effectively. The author discuss an idea of organizational personality and self control and at last presents an analysis of case study evidence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barron F. (1953), An Ego-Strength scale which predicts response to psychotherapy, “Journal of Consulting Psychology", XII, no 5.
 2. Baumeister R.F. (1997), Identity, self-concept, and self-esteem: The role of lost and found, [w:] Handbook of Personality Psychology, R. Hogan, J.A. Johnson, R.S. Briggs (red.), Academic Press, San Diego.
 3. Kernberg O. (1976), Object-relations Theory and Clinical Psychoanalysis, Aronson, New York.
 4. Kohut H. (1977), The Restoration of the Self, International University Press, New York.
 5. Markus H.R. (1977), Self-schemata and processing information about the self, "Journal of Personality and Social Psychology", no 35.
 6. Markus H.R., Cross S. (1990), The interpersonal self, [w:] Handbook of personality: Theory and research, L.A. Pervin (red.), Guilford, New York.
 7. Moore B.F., Fine B.D. (1996), Słownik psychoanalizy. Klasyczne pojęcia. Nowe koncepcje, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa.
 8. Oleś P.K. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Pervin A.L. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Reykowski J., Kochańska G. (1980), Szkice z teorii osobowości, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Tomaszewski T. (1985), Człowiek jako podmiot i człowiekjako przedmiot, [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, J. Reykowski, O.W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), wyd. 2, Ossolineum, Wrocław.
 12. White R. (1975), Lives in Progress, wyd. 3, Holt, Rinehart and Winston, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu