BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji
The Productivity of the Human Capital - a Prerequisite for the Organization's Effectiveness
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 83-94, tabl., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Efektywność przedsiębiorstwa, Produktywność siły roboczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Human capital, Enterprise effectiveness, Labour productivity, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono metodyki obliczania produktywności kapitału ludzkiego. Koncepcja to opiera się na podejściu kosztowym będącym paradygmatem metodologicznym dla procesu zarządzania przez produktywność. (fragment ogr. streszczenia)

The paper's main objective is to present a methodology of estimating the productivity of the human capital. This concept is based on the cost-related approach, which is a methodological paradigm for management by productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Davenport T.H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  2. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionów, M. Herbst (red.), (2007), Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  4. Łukasiewicz G. (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, Kraków.
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król i A. Ludwiczyński (red.), (2006), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu