BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszyk-Kowalska Gabriela
Tytuł
Diagnoza umiejętności kierowniczych w aspekcie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa na przykładzie RDLP w Poznaniu
The Diagnosis of Managerial Capabilities in Aspect of Core Competences of the Enterprise on the Example of RDLP in Poznan
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 53-61, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Identyfikacja zdolności kierowniczych, Kadra kierownicza, Ocena kadr kierowniczych, Studium przypadku
Enterprise management, Managers ability identification, Managerial staff, Managerial staff assessment, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskazano zależności zachodzące w procesie kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa. Przyjęte założenia badawcze ograniczyły przeprowadzenie diagnozy do identyfikacji i analizy wpływu umiejętności kierowniczych na proces kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa.

These days both theoreticians and managers pay much attention to capabilities. It is due to necessity of adaptation to turbulent surroundings in the age of globalization. To be successful every enterprise should not only gain the positive relation between profits and costs but also should motivate its employees to achieve their goals. The enterprise is able to succeed thanks to its managers. The main factor that has influence on efficiency of the company is proper management. Efficient management means the capability of choosing right goals and right thinks to do. Every manager should be efficient what means that he/she should choose proper activities and resources to achieve goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. April K. (2002), Guildenes for developing a k-strategy, .Journal of knowledge Management", vol. 6, Iss. 5.
  2. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
  3. Marszałek A. (2005), Proces tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (121).
  4. Pene J. (2000), Menedżer w uczącej się organizacji, Menedżer, Łódź.
  5. Porter M. E. (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York.
  6. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie Przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. nauk. Borkowska S. (2006), IpiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu