BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji
Task Budget in France : Overview of the Concept
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 5, s. 69-77
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Finanse publiczne, Struktura budżetu
Task budget, Public finance, Budgetary structure
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Głównym celem francuskiej reformy finansów publicznych było doprowadzenie do bardziej efektywnego i przejrzystego zarządzania środkami publicznymi poprzez usprawnienie procedury budżetowej, zmianę struktury budżetu i zwiększenie odpowiedzialności dysponentów środków publicznych. Uważa się, że konstrukcja budżetu zadaniowego, którą przyjęto we Francji, pozwala na bardziej racjonalne zarządzanie wydatkami poprzez określenie celu dla poszczególnych zadań oraz skutków, jakie nowe rozwiązania będą niosły dla społeczeństwa i gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the French public finance reforms was to bring about the more effective and transparent management of public funding by streamlining the budget procedure, changing the structure of the budget and increasing the responsibility of those holding state funds. It is considered that the structure of the task budget which was adopted in France allows for the more rational management of spending by specifying the objectives of the individual tasks and the results that the new solutions will bring to society and the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bouvier, M.-Ch. Esclassan, J.-P Lassale; Finances publiques, LGDJ, coli. Manuel, Paryż 2006, s. 217.
  2. P M. Gaudemet, J. Molinier: Finanse publiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 173 i nast.
  3. Guide pratique de la LOLF, Ministere de 1'Economie, des Finances et de 1'Industrie, Paryż 2006, s. 25.
  4. La LOLF et les institutions politiques, „Revue Francaise de Finances Publiques" 2006, nr 94, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu