BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław
Tytuł
Podstawowe założenia i aktualne znaczenie wybranych teorii bilansowych
Fundamental Assumptions and Current Importance of the Chosen Balance Sheet Theories
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 77-88, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Bilans, Bilans przedsiębiorstwa
Accounting, Balance sheet, Enterprise’s balance
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podstawowe założenia teorii bilansowych, które mimo upływu czasu nie straciły aktualności. Teorie bilansowe, a w szczególności teoria bilansu statycznego, dynamicznego i organicznego stworzyły podstawę obecnego modelu rachunkowości, uzależniającego wartość pozycji bilansowych od spodziewanych w przyszłości korzyści ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents fundamental assumptions of the balance sheet theories which have not lost their importance despite of the lapse of time. The balance sheet theories, especially the static balance sheet theory, the dynamic balance sheet theory and the organic balance sheet theory, created the basis of the current accounting model, making values of balance sheet items conditional on anticipated future economic benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W. (1987), Statyczne teorie bilansowe, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Ekonomia XI, Opole.
 2. Dinga Y., Richard J., Stołowy H. (2007), The four phases of accounting reguiation on goodwill: Ań illustration of the varying influence of social forces, HEC Paris, China-Europe International Business School (CEIBS), Shanghai, China University of Paris-Dauphine, CEREG, France, http://www.dauphine.fr /cereg/cahiers_rech/cereg200508.pdf (dostęp w dniu 10.03.2007).
 3. Górniak S. (1962), Bilansoznawstwo w zarysie, PWE, Warszawa.
 4. Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Liwacz A. (1971), Bilansoznawstwo, Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Mattessich R, Kiipper H., U. (2003), Accounting Research in the German Language Area - Firs Half of the 20th Century, "Review of Accounting & Finance" 2003 nr 2.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 8. Munch P. (1940), Die Bilanztheorie, Rudolf Fischers, Lipsk.
 9. Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowe przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Prace habilitacyjne nr 12, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Sobańska I. (2003), Podstawy rachunku kosztów i wyników, [w:] I. Sobańska (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Szychta A. (1997), Współczesne kierunki rozwoju teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Monografie i pracowania nr 284, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)
 14. Walińska E. (2004), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Polska szkolą rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 15. Zadroga S. (1981), Niemieckie teorie bilansowe, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 5, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Zadroga S. (1985), Problemy aktualizacji wyceny w rachunkowości krajów kapitalistycznych, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Rozprawa doktorska, Promotor Peche T., Warszawa.
 17. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu