BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Mirosław
Tytuł
Sprawność działania w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Performance efficiency in evaluation of business enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 139-153, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Accounting, Performance evaluation of enterprises, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw istotną rolę odgrywa ocena sprawności wykorzystania posiadanych aktywów - zarówno aktywów trwałych jak i obrotowych, oraz ich poszczególnych elementów. Istotne w ocenie aktywów jest rozpatrywanie czynników o charakterze materialnym i niematerialnym, jak też zachowań kapitału ludzkiego, w celu prawidłowego podejścia do istoty sprawności. Znajomość tych czynników i zachowań kapitału ludzkiego daje podstawę do logicznej i merytorycznie poprawnej oceny sprawności działania w procesie decyzyjnym w działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Effectiveness and efficiency in the use of available resources is a major element in the evaluation of the enterprises' financial position. This applies to both the fixed and current assets and their individual items. In assets appraisal it is important to consider both tangible and intangible factors as well as human capital, so as to ensure proper approach to the nature of efficiency. The knowledge of these factors provides a basic for rational evaluation of performance efficiency in business decision making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L.(2002), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 2. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 3. Cohen J. B., Zinbarg E. D., Zaikel A. (1987), Investment analysis and portofolio management, Irwin Illinois.
 4. Conso P. (1985), La gestion financiere de 1'entreprise, Dunod, Paris.
 5. Courtois A., Pillet M., Martin Ch. (1989), Gestion de la production, Les editions d'organisation, Paris.
 6. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993), Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 7. Czerny J. (2006), Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań.
 8. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F. (1992), Praktyczne zarządzanie kapitałem przedsiębiorstw, PAANPOL, Poznań.
 9. Dziedziczak I. (2000), Metodyczne elementy badania rocznego sprawozdania finansowego w kontekście MSRF, „Problemy Rachunkowości" nr 2, listopad.
 10. Gervais M. (1991), Controle de gestion et strategie de 1'entrepńse, t. l Economica, Paris.
 11. [l 1] Giard V. (1988), Gestion de la production, Economica, Paris.
 12. Gołebiowski G., Tłaczala A. (2006), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 13. Horngren Ch. T. (1977), Comptabilite analitiaue de gestion, HRW Ltee, Montreal.
 14. Krajewski M. (2006), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk.
 15. Martinet A. Ch. (1983), Strategie, Vnibert Gestion, Paris.
 16. Lauzel P., Teller R. (1986), Controle de gestion et budgets, Sirey, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu