BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wojciech A.
Tytuł
Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
Towards the international standardization of financial reporting by SME
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 167-191, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Small business
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Przedstawiono rozwój w latach 2000-2007 międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczość finansowej małych i średnich jednostek. Omówiono rezultaty zakończonych prac ONZ oraz dotychczasowe rezultaty prac Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Zaprezentowano także charakterystykę oficjalnego projektu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek (MSSF dla MSJ), opublikowanego przez IASB w lutym 2007. Wskazano dalsze kroki dotyczące finalizacji stanowienia Standardu przez IASB. Zarysowano też możliwości i potencjalne konsekwencje jego implementacji w skali krajowej i w skali Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the progress during the period 2000-2007 of the international standardization of small and medium-sized entity financial reporting has been shown. The results of UN finalized efforts in this field and the IASB activities carried out to date have been presented. Published in February 2007 by IASB Exposure Draft of International Financial Reporting Standard For Small and Medium-sized Entities has also been described. The possibilities and potential consequences of the standard implementation both within a country and within the UE have been outlined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AICPA&FASB, (2006), Judith H. O'Dell to chair Committee on Private Company Financial Reporting - December 7, 2006, AICPA, FASB, Norwalk, CT, [w:] www.pcfr.org - 2007.03.11
 2. BC ED IFRS SMEs, (2007), Basis for Conclusions On Exposure Draft: 1FRS for Small and Medium-sized Entities - February 2007, International Accounting Standards Board, London.
 3. Diff Rep, (1994), Framework for Differential Reporting, [w:] 1997 New Zealand Society of Accountants Member's Handbook, Volume One, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, Wellington, s. 1a.
 4. DIG IFRS SMEs, (2007), Draft Implementation Guidance - IFRS for Small and Medium-sized Entities: Illustrative Financial Statements And Disclosure Check- list - February 2007, International Accounting Standards Board, London.
 5. EC Com 23, (2007), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of The Regions: Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union, Commission of the European Communities COM(2007) 23 final, Brussels, 24.1.2007. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007 0023en01.pdf, 2007.05.21.
 6. ED IFRS SMEs, (2007), Exposure Draft of a Proposed IFRS for Small and Medium-sized Entities - February 2007, International Accounting Standards Board London.
 7. Friedman J.P., (2000), Dictionary of Business Terms, 3/E, Barren's Educational Series, Inc., Hauppauge, New York.
 8. FRS for SE, (2001), Financial Reporting Standard for Smaller Entities (effective June 2002) - Issued December 2001, [w:] Chopping D. (general editor), Ac- counting Standards 2002/2003, Extant at 30 April 2002, Croner, CCH Group LTD, Kingston upon Thames, UK, s. 1178-1290.
 9. IASB EDS SMESs PR, (2007), IASB publishes draft IFRS for SMEs, w: International Accounting Standards Board, Press Release 15 February 2007, www.iash.org/News/Prcss+Releascs/IASB+puhlishcs+dral'l+IFRS+lbr+SMEs.htm. 2007.02.15
 10. IF AC MEFR, (2006), Micro-entity financial reporting, Information Paper, International Federation of Accountants, New York, December 2006.
 11. Jaruga A., Mikolajczyk B., (2001), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości, ISAR- VNCTAD, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, T. 5(61), SKwP, Warszawa, s. 156-168.
 12. McCreevy Ch., (2006), Corporate governance and accounting - Where we stand in the UE, Speech/06/550, Business Leader Forum, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Ireland, Dublin, 29 September 2006.
 13. McCreevy Ch., (2007), Speech by Commissioner McCreevy at the European Parliament's Legal Affairs Committee (JURI), Speech/07/159, European Parliament's Legal Affairs Committee (JURI), Brussels, 20 March 2007.
 14. Nowak W.A., (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw średnich i małych z perspektywy ONZ, w: Monitor Rachunkowości i Finansów, Nr 11(34)/2001 r., s. 23-26.
 15. Pacter P., (2006), Standards and SMEs: Who, what, when and why?, [w:] Accounting and Business, 2006 World Congress of Accountants Special Edition.
 16. PARP MSP, (2007), Stan sektora MSP w Polsce, [w:] www.parp.gov.pl/statystykazbiorczo.php -2007.02.10.
 17. SD IFRS SMEs, (2006), International Financial Reporting Standard For Small and Medium Sized Entities - Staff Draft of 2 November 2006, IASCF - International Accounting Standards Committee Foundation, London.
 18. SD IFRS SMEs IS, (2006), International Financial Reporting Standard For Small and Medium Sized Entities: Illustrative Financial Statements And Disclosure - Staff Draft of 2 November 2006, IASCF International Accounting Standards Committee Foundation, London.
 19. UE SME Def, (2003), COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, [w:] httD://euroDa.eu/eurlex/pri/en/oj/dat/2003/l 124/1 12420030520en00360041.pdf -2007.02.10
 20. UN SMEGA 2, (2004), Accounting And Financial Reporting Guidelines For Small And Medium-Sized Enterprises (SMEGA): Level 2 Guidance, New York and Geneva.
 21. UN SMEGA 3, (2004), Accounting And Financial Reporting Guidelines For Small And Medium-Sized Enterprises (SMEGA): Level 3 Guidance, New York and Geneva.
 22. UN TD/B/COM.2/ISAR/9, (2000), Accounting by small and medium-sized enterprises: Report by the UNCTAD secretariat, United Nations Trade and Development Commission, Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR), Seventeenth Session, Geneva, 3- 5 July 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu