BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samelak Janusz
Tytuł
Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji)
The prudence principle in accounting theory and practice
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 193-203, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Standardy rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Obecnie wśród teoretyków i praktyków rachunkowości toczy się ożywiona dyskusja na temat zasady ostrożności, która urosła do rangi jednego z najważniejszych dylematów współczesnej rachunkowości. Autor podejmuje w artykule próbę odpowiedzi na pytania: co dalej z zasadą ostrożności - zarówno w teorii, jak i praktyce rachunkowości? Czy silne impulsy krytyczne płynące z praktyki są wystarczającym przyczynkiem do zrewidowania podstaw metodologicznych teorii rachunkowości i wyrugowania z niej zasady ostrożności? W konkluzji końcowej Autor opowiada się nie za usunięciem zasady ostrożności z teorii i praktyki rachunkowości, lecz za modyfikacją jej znaczenia i zakresu. (abstrakt oryginalny)

As of recently, accounting theoreticians and practitioners have been heatedly de- bating the prudence principle which has grown to become a central dilemma in today's accounting. The author attempts to answer the question of what will become of the prudence principle in both accounting theory and practice. Will the severe criticism derived from accounting practice prove sufficiently strong to prompt a revision of the methodological foundations that underpin accounting theory ultimately leading to the abandonment of the prudence principle? In his conclusions, the author favors the option not as much of removing the prudence principle from accounting theory and practice but rather of modifying its significance and scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Giedrojć M., Zasada ostrożności (2007), „Forum Rachunkowości", nr l, LexisNexis, Warszawa.
  2. Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 32 (88), Warszawa.
  3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  4. Hendriksen E. A., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, Warszawa.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, (2004), International Accounting Standards Board, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu