BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska Marta
Tytuł
True and fair view w teorii i praktyce polskiej rachunkowości
True and fair view in accounting theory and practice in Poland
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 205-214, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Standardy rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Koncepcja true and fair view (TFV) już od wielu lat jest traktowana jako naczelna cecha i jeden z najważniejszych postulatów czy myśli przewodnich rachunkowości finansowej. Kluczem do TFV w rachunkowości jest nie tylko stanowienie odpowiednich standardów, ale też ich praktyczna realizacja oraz solidna podstawa teoretyczno-etyczna. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jak teoretycy i praktycy rachunkowości w Polsce postrzegają wywodzącą się z prawa anglosaskiego omawianą koncepcje. (abstrakt oryginalny)

The true and fair view construct (TFV) has for many years been treated as the chief characteristic and one of the most important postulates or leading thoughts of financial accounting. The key to TFV in accounting is not only standardization of accounting, but also the practical realization and solid ethical and theoretical basis. The aim of this paper is to analyze how Polish theoreticians and accounting profession perceive the accounting concept originating from Anglo-American law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 40.
 2. Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 32.
 3. Brzezin W. (1997), Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 40.
 4. Chisman N. (1998), The politics of the true and fair view, "Accountancy", September.
 5. Evans L., True and fair view and the 'fair presentation' of JAŚ I, "Accounting and Business Research, 203, Vol. 3, Nr 4.
 6. http://bazv.opi.org.pl/- z dnia 25.05.2007.
 7. Gmytrasiewicz M. (2000), Rezerwy a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa, „Problemy Rachunkowości", nr l.
 8. IASB (2006), Discussion Paper: Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information.
 9. Kamiński R. (2002), Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu, „Problemy Rachunkowości", nr 3-4.
 10. Kosmala K. (2005), True and fair view or ‘rzetelny i jasny obraz'? A survey of Polish practitioners, "European Accounting Review", nr 14(3).
 11. Nierzwicka M. (2001), Ewolucja zasady true and fair view w prawie polskim po 1990 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 4. (60).
 12. Sikorska M. (2004), True and fair view w jeżyku polskim, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot.
 13. Sikorska M. (2005a), Koncepcja "true and fair view" w polskiej rachunkowości finansowej na tle regulacji międzynarodowych, rozprawa doktorska, UG.
 14. Sikorska M. (2005b), Koncepcja true and fair view w polskich podręcznikach rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 2.
 15. Sikorska M. (2005c), Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 25(81).
 16. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 17. Szychta A. (1993), Przedmiot i metodologiczne koncepcje badań empirycznych w rachunkowości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 25.
 18. Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17 (73).
 19. The Companies Act, 2006.
 20. Zasiewska K. (2007), Wpływ rozwiązań podatkowych na realizację koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa (true and fair view), „Forum Rachunkowości", nr l.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu