BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kształtowanie zysków w celu unikania strat w spółkach niepublicznych
Earnings Management to Avoid Losses in Privately-Held Business Units
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 38, nr 94, s. 249-264, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zysk, Rachunek zysków i strat, Spółki, Spółki publiczne
Accounting, Profit, Profit and loss statement, Companies, Public companies
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem badań było stwierdzenie, czy kształtowanie zysków w celu unikania strat, udokumentowane wcześniej na podstawie sprawozdań spółek publicznych, ma miejsce w przypadku jednostek niepublicznych, a także ocena zakresu tego zjawiska. Do badań zastosowano analizę histogramów sporządzonych na podstawie danych przekrojowo-czasowych pochodzących ze sprawozdań finansowych dostępnych w Monitorze Polskim B. Wyselekcjonowano 1078 obserwacji pochodzących z lat obrotowych 2002 oraz 2003. Badania przeprowadzono w dwóch grupach jednostek gospodarczych. Pierwsza obejmowała 939 obserwacji dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga obejmowała próbę 139 obserwacji z tych samych lat obrotowych, pochodzących przede wszystkim ze spółek jawnych i osób fizycznych, a także spółek cywilnych i komandytowych. Tłem do oceny niniejszych wyników były wyniki uzyskane wcześniej dla spółek publicznych, notowanych na GPW. Szacuje się, że kształtowanie zysków w celu unikania strat dotyczy około 60% spółek publicznych ponoszących niewielkie straty przed ukształtowaniem wyniku finansowego. W przypadku spółek z o.o. odsetek ten wynosił około 28%, można też przypuszczać, że w spółkach tych kształtuje się zysk nie tylko w celu unikania strat, ale także w celu unikania wysokich wartości zysku. W przypadku pozostałych spółek nie wykryto kształtowania zysków. Oznacza to, że relacja agencji miedzy zarządzającymi a właścicielami i wiążąca się z nią asymetria informacji są czynnikami stanowiącymi zachętę do kształtowania zysków w celu unikania stratnych i komandytowych. Tłem do oceny niniejszych wyników były wyniki uzyskane wcześniej dla spółek publicznych, notowanych na GPW. Szacuje się, że kształtowanie zysków w celu unikania strat dotyczy około 60% spółek publicznych ponoszących niewielkie straty przed ukształtowaniem wyniku finansowego. W przypadku spółek z o.o. odsetek ten wynosi około 28%, można tez przypuszczać, ze w spółkach tych kształtuje się zysk nie tylko w celu unikania strat, ale także w celu unikania wysokich wartości zysku. W przypadku pozostałych spółek nie wykryto kształtowania zysków. Oznacza to, ze relacja agencji miedzy zarządzającymi a właścicielami i wiążąca się z nią asymetria informacji są czynnikami stanowiącymi zachętę do kształtowania zysków w celu unikania strat. (abstrakt oryginalny)

Earning management to avoid losses is wide-spread in public companies while there is no evidence of this phenomenon in the case of non-public companies. The aim of the research is to answer the question whether this problem refers to limited liability companies, partnerships and sole proprietorships. Sample data consist of financial statements published in Monitor Polski B. The study includes 1078 observations from the years 2002 and 2003. The sample was divided into two panels: 939 observations of limited liability companies and 139 observations of sole proprietorships and partnerships. The pooled, cross-sectional distribution of reported earnings in each subsample was analysed. The results were evaluated in the light of previously achieved results relating to companies listed on Warsaw Stock Exchange. Earnings management is the pervasive phenomenon. About 60% of listed companies with small pre-managed losses manage earnings to create positive earnings. In the case of limited liability companies this fraction is equal to about 28%; furthermore it is suspected that earnings are managed to avoid high values of income. Earnings management to avoid losses was not detected in the case of sole proprietorships and partnerships. It suggests that agency relation between owners and managers and asymmetry of information between these two groups of stakeholders are the incentives to manage earnings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgstahler D., Dichev L, Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, „ Journal of Accounting and Economics" 1997, Vol. 24, No. 1.
 2. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R., Earnings Management to Exceed Thresholds, „Journal of Business" 1999, Vol. 72 Iss. 1.
 3. Hayn C., The Information Contents of Losses, „Journal of Accounting and Economics" 1995, Vol. 20, No. 2.
 4. Healy P. M., Wahlen J. M., A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting,, Accounting Horizons" 1999, Vol. 13, No. 4.
 5. Holland D., Ramsay A., Do Australian Companies Manage Earnings to Meet Simple Earnings Benchmarks?, „ Accounting and Finance" 2003, Vol. 43.
 6. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: Ań Analysis of Decision under Risk. „Econometrica" 1979, Vol. 47, No. 2.
 7. Leuz C., Nanda D., Wysocki P. D., Earnings Management and Investor Protection: cm International Comparison, „Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 69, No. 3.
 8. Schipper K., Commentary: Earnings Management, „ Accounting Horizons" 1989, Vol. 3, No. 4.
 9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r., z późn. zm.
 10. Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 11. Wójtowicz P., Wykrywanie malowania zysków dokonanego w celu unikania strat, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, nr 30 (86).
 12. Zeliaś A., Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 8.
 13. Zielonka P., Czym są finanse behavioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologu rynków finansowych, „Materiały i Studia" nr 158, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu