BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Dylematy wyboru drogi rozwoju rolnictwa w Polsce
Dillemas of Agricultural Development Patterns in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 12-16, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarstwa rolne, Agrobiznes
Agriculture development, Agriculture, Agricultural policy, Arable farm, Agrobusiness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na progu nowego tysiąclecia Polska stoi przed problemem określenia kierunków rozwoju wsi i obszarów wiejskich. Przykłady z krajów wysoko rozwiniętych świadczą o tym, iż niejednokrotnie koncepcje tam przyjmowane były błędne i prowadziły do zniszczeń. Dlatego też należy w najbliższym czasie opracować własną spójną koncepcję rozwoju i jak najszybciej przystąpić do jej wdrożenia, gdyż dalsze oczekiwanie może przyczynić się do jeszcze głębszej zapaści na polskiej wsi.

Preparation and implementation of agricultural and rural polices in Poland is one of the most challenging problems in the beginning of the new Millennium. The experiences of developed, western countries show that some elements of their polices were wrong and have led to environmental destruction. Therefore, we have to prepare our coherent rural development policy and implement it as soon as possible. Any delays in this implementation will deepen the current crises in Polish countryside. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Długokęcka M. (2000): Zrównoważony rozwój turystyki w gminie Pisz. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 134-139.
  2. Klodziński M., Wilkin J. (1998): Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce. FAPA, Warszawa, 167-258.
  3. Kuś J. (2000): Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 16-20.
  4. Kutkowska B., Kurtyka I. (2000): Jakość oraz opłacalność świadczonych usług gospodarstw agroturystycznych w rejonie Sudetów. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 157-162.
  5. Paszkowski S. (2000): Rozwój zrównoważony w ujęciu europejskiej konferencji na temat rozwoju wiejskiego w Cork "Rural Europe - future perspectives". Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 18-25.
  6. Postawy środowisk wiejskich wobec integracji z Unia Europejską. Raport z badań Instytutu Spraw Publicznych. Warszawa listopad 1999.
  7. Pruszyński S. (2000): Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Zamość 2000: 12-15.
  8. Pruszyński S., Wolny S. (2000): Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań.
  9. Wilkin J. Problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich. EU - monitoring III. Maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu