BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratnicki Mariusz
Tytuł
Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej
Configurational view of corporate entrepreneurship
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 6, s. 17-22, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość organizacyjna, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Organisational entrepreneurship, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, po przeglądzie szybko narastającej literatury dotyczącej przedsiębiorczości organizacyjnej, podkreślam jej skoncentrowanie zarówno na procesie, jak i na treści. Następnie argumentuję, że konfiguracja przedsiębiorczości organizacyjnej opiera się na procesach (dokonywanie innowacji, odważanie się, odnawianie strategiczne) i na elementach treści (nastawienie umysłu, kultura organizacyjna, definicja powodzenia i domeny działalności, strategiczne zarządzane zasobami, regeneracja i odmłodzenie). Organizacje, które nabywają zdolności integrowania procesowych atrybutów i składników treści, są w stanie przedsiębiorczo tworzyć nowe wartości i bogactwo. (abstrakt oryginalny)

In this article, I review the burgeoning literature on corporate entrepreneurship, argue that it focuses on process as well as content. I then suggest the configuration that corporate entrepreneurship is drawn upon are based on process (as indicated by innovating, venturing, strategic renewing) and content (mindset, culture, definition of success and domain, strategic management of resources, regeneration and rejuvenation). Organizations that learn how to integrate processual attributes and content elements are well positioned to entrepreneurially create new value and wealth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. R. Barringer, A. C. Bluedorn, The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management, Strategic Management Journal 1999, vol. 20, s. 421-445.
 2. B. R. Barringer, R. D. Ireland, Entrepreneurship. Successfully launching new ventures, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
 3. M. Bratnicki, M. Pietrzyk, Control systems for corporate entrepreneurship. Configurational approach, Management 2007, vol. 11, No. 2, s. 5-11.
 4. R. H. Brockhause, P. S. Horowitz, The psychology of the entrepreneur, [w:] D. L. Sexton i R. W. Smilor (red.), The art and science of entrepreneurship, Ballinger Publishing, Cambridge 1986, s. 39-57.
 5. P. Davidsson, Strategies for dealing with heterogeneity in entrepreneurship research, Referat przedstawiony na corocznej konferencji The Academy of Management, Philadelphia 2007.
 6. P. C. Fiss, A set-theoretic approach to organizational configurations, The Academy of Management Review 2007, vol. 32, s. 1155-1198.
 7. W. B. Gartner, "Who is an entrepreneur?" is the wrong question, American Journal of Small Business 1988, vol. 12, No. 4, s. 11-32.
 8. W. D. Guth, A. Ginsberg, Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship, Strategic Management Journal 1990, vol. 11, s. 5-15.
 9. M. A. Hitt, R. D. Ireland, R. E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, South-Western Publishing, Cincinnati 2004.
 10. R. D. Ireland, C. R. Reutzel, J. W. Webb, Entrepreneurship research in AMJ: What has been published, what might the future hold?, Academy of Management Journal 2005, vol. 48, s. 556-564.
 11. R. D. Ireland, J. G. Covin, D. F. Kuratko, Corporate entrepreneurship strategy, Research Conference on Strategic Entrepreneurship. Munich, 2007.
 12. R. D. Ireland, M. A. Hitt, D. G. Sirmon, A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions, Journal of Management 2003, vol. 29, s. 963-989.
 13. P. Kreiser, A revised conceptual model of the firm-level entrepreneurial process, Referat przedstawiony na corocznej konferencji Academy of Management, Honolulu 2005.
 14. P. Kreiser, L. Marino, J. L. Davis, Measuring firm level entrepreneurship: The role of strategic renewal, Referat przedstawiony na corocznej konferencji The Academy of Management, Philadelphia 2007.
 15. D. F. Kuratko, R. M. Hodgetts, Entrepreneurship. Theory, process, practice, wyd. 7, Thomson/ South Western, Mason 2007.
 16. B. B. Lichtenstein, K. J. Dooley, G. T. Lumpkin, Measuring emergence in the dynamics of new venture creation, Journal of Business Venturing 2006, vol. 21, s. 153-175.
 17. M. Low, The adolescence of entrepreneurship research: Specification of purpose, Entrepreneurship Theory & Practice 2007, vol. 25, s. 17-25.
 18. G. T, Lumpkin, G. G. Dess, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review 1996, vol. 1, s. 135-172.
 19. R. G. McGrath, I. MacMillan, The entrepreneurial mindset: Strategies for continuously creating opportunity in an age of uncertainly, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 20. S. D. Sarasvathy, Effectuation. Elements of entrepreneurial expertise, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
 21. P. Sharma, J. Y. Chrisman, Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship, Entrepreneurship Theory & Practice 1999, vol. 23, No. 3, s. 11-27.
 22. H. H. Stevenson, J. C. Jarillo, A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management, Strategic Management Journal 1990, vol. 11, s. 17-27.
 23. S. A. Zahra, Corporate entrepreneurship, [w:] The Blackwell Encyclopedia of Management, vol. Ill: Entrepreneurship (wyd. 2), M. A. Hitt i R. D. Ireland (red.), Blackwell Publishing, Malden- Oxford-Carlton 2005, s. 42-45.
 24. S. Zahra, J. G. Covin, Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing 1995, vol. 10, s. 43-58.
 25. S. A. Zahra, Corporate entrepreneurship and company performance: The case of management leveraged buyouts, Journal of Business Venturing 1995, vol. 10, s. 225-247.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu