BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierosławska Alicja
Tytuł
Podział Polski na Terytorialne Jednostki Statystyczne (NTS), działania dostosowawcze
The Division of Poland Spatial Statistical Units, Adjustment Activities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 80-84, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka strukturalna, Statystyka regionalna
Regional policy, Structural policy, Regional statistics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono zagadnienie spójności w polityce regionalnej UE, sposób jej oceny oraz podział na regiony statystyczne NUTS (poziomy I-V). Dostosowując się do wymagań Unii, przedstawiono podział Polski na terytorialne jednostki statystyczne - NTS. Szczególną uwagę zwrócono na jednostki poziomu trzeciego - podregiony, w tym podregiony przygraniczne.

Issues of consistency in regional policies of the EU, the methods of its assessment and subdivision for statistical regions NUTS (levels I-V) are described in the paper. In order to adjust to the EU standards the subdivision of Poland for NTS was shown. With particular attention paid on the units of the third level-sub-regions, incl. border areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmyrek A. M. (2000): Nomenklatura Statystyczna NUTS - działania dostosowawcze Polski. Wspólnoty Europejskie, Nr 6, Warszawa.
  2. GUS (sierpień 2000): Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, nr 2, Warszawa.
  3. Kasprzyk M. (2000): Zasady funkcjonowania programu Interreg II na podstawie doświadczeń niemieckich. Wspólnoty Europejskie, nr 2, Warszawa.
  4. Mierosławska A. (2000): Terytorialne Jednostki Statystyczne - NTS, działania dostosowawcze Polski. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy IKRiGŻ, nr 467, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 ustanawiające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych.
  6. Szlachta J. (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej. FAPA.
  7. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. DZ. U. Nr 48, poz. 550, z dnia 14 czerwca 2000 r.
  8. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r., Dz. U. Nr 58, poz. 685, 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu