BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Tytuł
Proces integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską w opinii rolników indywidualnych
The Integration's Process of Polish Agriculture and European Union in Farmer's Opinion
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 64-68, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Struktura agrarna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Agriculture, Agricultural policy, Agrarian structure, Economic and political integration of Europe
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnota Europejska
European Union (EU), European Community
Abstrakt
Celem badań było poznanie opinii rolników na temat integracji europejskiej. Badania ankietowe według metod stosowanych w doradztwie w agrobiznesie przeprowadzono wśród 232 producentów rolnych. Nastroje wśród respondentów były bardzo zróżnicowane, co często wynikało z braku rzetelnych informacji. Ponadto rolnicy nie dysponowali rachunkiem zysków i strat powstających w procesie integracji europejskiej.

The aim of this paper is to show the farmer's opinion of the integration with European Union, the research were done by the methods being used in advisory of agriculture, the survey were carried among 232 farmers. The opinions of the questioned farmers were varied due to lack of the reliable information. Moreover, the farmers did not know the calculation of profit and loss of the integration's process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European countries, 1998, Poland, Directorate General for Agriculture (DGVJ), European Commision, Brussels.
  2. Ciepielewska M. (1997): Polskie rolnictwo a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. [W:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. IERJGŻ, Warszawa.
  3. Czykier-Wierzba D. (1998): Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  4. Czykier-Wierzba D. (1995): Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  5. Doliwa-Klepacki Z. M. (2000): Integracja europejska. Temida 2, Biarystok.
  6. Polski agrobiznes w okresie przemian rynkowych: analiza przypadków (1999): opr. zbiorowe, FAPA, Warszawa.
  7. Romanowska K. (1998): Wspólna Polityka Rolna - cele, zasady, ewolucja. [W:] Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna Polityka Rolna. Fundusze strukturalne. FAPA, Warszawa.
  8. Rowiński J. (1997): Integracja Polski z Unią Europejską - niezbędne procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej. [W:] Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. IERiGŻ, Warszawa.
  9. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. (1997): Opr. zbiorowe, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu