BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy
Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 1, s. 181-194, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Struktura zatrudnienia, Człowiek w przedsiębiorstwie, Tworzenie wartości
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Employment structure, Human in enterprises, Value creation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi, zorientowaną na tworzenie wartości dla interesariuszy. Omówione zostały zmiany w otoczeniu funkcji HR, takie jak: rosnące znaczenie wiedzy, outsourcing, zarządzanie talentami itp., oraz zaprezentowano modelowe ujęcie architektury tworzenia wartości przez HR.

The author presents a concept of human resource management, which is focused on the value creation for stakeholders. Some changes in the environment of HR-function like: growing importance of knowledge, outsourcing, talent management, new psychological contract or cultural diversity have been discussed. Based on the assumption that a successful HR-function is defined in terms of its ability to deliver a value added for the stakeholders, an architecture of the value creation through HR has been presented as well as a role model of HR-managers competences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A. (2004), Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Antczak Z. (2004), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wyd. Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 3. Borkowska S. (red.) (2003), Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa.
 4. Borkowska S. (1998), Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS. Warszawa.
 5. Bratnicki M., Strużyna J. (red.) (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 6. Cook M.F. (2003), Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Czubasiewicz H., Nogalski B. (2006), Zarządzanie kadrami w korporacji międzynarodowej - analiza empiryczna przypadku, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Drucker P.F. (1999), Knowledge-worker productivity, the biggest challenge, California Management Review, winter, no 2.
 9. Drucker P.F. (2002), They're Not Employees, They're People, Harvard Business Review, February.
 10. Jackson S.E., Schuler R.S. (2003), Managing Human Resources Through Strategic Partnership, 8th edition, Thomson South-Western, Mason, Ohio.
 11. Jeruszka U.(2003), Uczenie (się) - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych), [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, B. Balcerzak-Paradowska (red.), IPiSS, Warszawa.
 12. Lipka A.(2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext Warszawa.
 13. Makin P., Cooper C, Cox Ch. (2000), Organizacje a kontrakt psychologiczny, PWN, Warszawa.
 14. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie - procesy - metody, II wydanie zmienione, PWE, Warszawa.
 15. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 16. Robbins S.P. (1997), Managing Today, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 17. Romanowska M. (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] System informacji strategicznej, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Difin, Warszawa.
 18. Rosenoer J.,Armstrong D., Gates J.R. (2000), Firma w Internecie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 19. Rybak M. (2000), Od zarządzania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:], Strategia personalna firmy, M. Juchnowicz (red.), Difin, Warszawa.
 20. Rybak M. (2004), Zintegrowane uczenie się organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Sikorski Cz. (2006), Organizacje bez wodzów, CH. Beck, Warszawa.
 22. Storey J. (ed.) (2001), Human Resource Management. A critical text, 2nd ed., Thomson Learning, London.
 23. Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, The next agenda for adding value and delivering results, Harvard Business School Press, Boston.
 24. Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR Value Proposition, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 25. Ulrich D., Brockbank W. (2006), How HR adds value, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr l, s. 12-15.
 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studiów MBA, (2003), J. Pickford (red.), Wyd. K.E. Liber, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu