BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemanowicz Marzena
Tytuł
Żywność genetycznie modyfikowana-szansa czy zagrożenie dla współczesnego konsumenta
Transgenic Food - Chance of Threte for Consumer
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 72-75, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Jakość produktów żywnościowych, Produkcja żywności, Technologia produkcji żywności, Wzbogacanie produktów żywnościowych
Food industry, Food quality, Food production, Food production technology, Enrichment of food products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienia związane z genetycznie modyfikowanymi organizmami oraz główne korzyści i zagrożenia dla środowiska i zdrowia konsumenta jakie mogą wynikać ze stosowania GMO. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania inżynierii genetycznej w rozwiązaniu problemów współczesnego świata w zakresie przemysłu rolno-społecznego, ochrony zdrowia, zachowania środowiska itp. Przedstawiono również polskie przepisy prawne dotyczące GMO.

In the article are established issues concerning to genetically modified organisms. We can also fird advantages and threates for the human and the environment of using GMO products. Talking about benefits we pay attention on possibilities how to use molecular biology and genetic engineering to solve problems of the modern world due to agricultural and food industry, health protection and environment conservation. Polish law concerning to genetically modified organisms are depicted, too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jelonkiewicz W. (2000): Pomidor w bananie, Rzeczpospolita-Magazyn nr 44 z dnia 3 listopada 2000 r.
  2. Stankiewicz D. (2000): Organizmy zmodyfikowane genetycznie, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
  3. Twardowski T.: Korzyści jakie niesie ze sobą nowoczesna biotechnologia.
  4. Twardowski T, Michalska A. (2000): Dylematy współczesnej biotechnologii, TNOiK Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu