BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycombel Danuta
Tytuł
Konsekwencje wprowadzania wspólnej polityki rolnej dla polskiego rynku mięsa
Consequences of the CAP Implementation for Polish Meat Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 2, s. 126-129, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Polityka rolna, Mięso, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, Rynek rolny, Produkcja rolna, Handel produktami rolnymi
Agriculture, Agricultural policy, Meat, Pork meat, Beef meat, Agricultural markets, Agricultural production, Agricultural trade
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Akcesja Polski do UE spowoduje przyjęcie zasad regulacji rynku wołowiny i wieprzowiny obowiązujących w państwach członkowskich, a także reżimów importowych i eksportowych. W wyniku stosowania w naszym kraju cen bazowych, żywiec wołowy będzie prawdopodobnie relatywnie droższy w stosunku do żywca wieprzowego. Oznacza to w praktyce zmianę w poziomie relacji cen otrzymywanych przez producentów. Przyjęcie reżimu importowego Unii pozwoli na skuteczniejszą ochronę rynku wewnętrznego przed importem mięsa czerwonego niż obecnie. Zniesienie barier celnych w obrotach wzajemnych wpłynie na zmianę struktury geograficznej i towarowej polskiego eksportu wołowiny i wieprzowiny.

Polish accession to the UE will lead to a parallel adjustment of the regulations in the markets of pork and beef prevailing in the member countries as well as the adjustment of foreign trade regimes. Due to the use in Poland base prices for beef its prices are expected to more expensive in relation to pork prices. That would mean in practice the change in the level of relevant relation between producer prices. The undertaking of the U E trade regime will allow for more efficient than at present protection of internal market against imports of red meat. The abolishment of duties in mutual trade will cause the change of geographic structure of trade in pork and beef as well as the change in the structure of traded commodities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Malkowski J., Zawadzka D. (2000): Rynek mięsa wieprzowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA.
  2. Urban R., Wigier M. (2000): Rynek mięsa wołowego. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA.
  3. Rycombel D. (1998): Czynniki warunkujące eksport mięsa i żywca wołowego. Gospodarka Mięsna, nr 9.
  4. Rycombel D., Wojtyra W., Rembelska J., Siudak M. (2000): Reżim w handlu wieprzowiną i wołowiną w UE. Systemy organizacji handlu artykułami rolno-spożywczymi w UE. FAPA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu