BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorynia Marian, Jankowska Barbara
Tytuł
Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski
Business Clusters and the Competitiveness and Internationalization of Companies in Poland's Wielkopolska Region
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 5-6, s. 91-109, tabl., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Konkurencyjność, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Polityka gospodarcza
Business cluster, Competitiveness, Enterprise internationalization, Economic policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Zdaniem autorów zapoczątkowane badania nad tworzącymi się w Wielkopolsce klastrami meblarskim, kotlarskim i motoryzacyjnym przekonują, że w regionie funkcjonuje określona liczba przedsiębiorstw gotowych do partycypowania w inicjatywie klastrowej, co pozwala sądzić, że spełniony jest warunek zapewnienia tzw. masy krytycznej niezbędnej dla inicjacji i rozwoju klastrów. Z uwagi na fakt, że każdy z trzech klastrów znajduje się w fazie embrionalnej kluczową dla autorów wydaje się promocja pozytywnych efektów przenikania pomiędzy uczestnikami i korzystania z tych samych zasobów przez badane podmioty, co umocniłoby tendencję do zespalania się firm w granicach poszczególnych klastrów. Rozwój każdego z trzech klastrów jest uzależniony w znacznej mierze od zachowań przedsiębiorstw, działań samorządu gospodarczego oraz posunięć w ramach polityki gospodarczej.

The authors describe the results of their empirical studies of three clusters located in Wielkopolska: a furniture cluster, a heating-boiler cluster, and an automotive cluster. The authors present the opinions of the companies surveyed regarding the influence of the emerging clusters on the competitiveness and internationalization of participating companies. The surveys were conducted in the form of structured direct interviews with company executives. The main research tool was a questionnaire with 21 questions. The results obtained by the authors show that the development of each cluster depends on the behavior of enterprises and the activities of business self-regulation organizations, in addition to economic policy. A key factor is the promotion of the positive effects of exchanging knowledge among cluster participants. Participation in a cluster strengthens the ties between companies and increases their competitiveness and internationalization, the authors conclude. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorynia M., Jankowska B., [2007a], Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", nr 3.
  2. Gorynia M., Jankowska B., [2007b], Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7/8.
  3. Okrzesik J., [2001], Eksporterzy mebli zaciskają zęby..., "Boss-Gospodarka", nr 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu