BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz, Ewertowska Emilia
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania i efekty wzrostu gospodarczego w Irlandii
The Macroeconomic Determinants and Effects of Economic Growth in Ireland
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 5-6, s. 111-130, tabl., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Inflacja, Bezrobocie, Rola państwa w gospodarce, Neoliberalizm
Economic growth, Inflation, Unemployment, States' role in economy, Neoliberalism
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Irlandia
Abstrakt
Za główne źródło sukcesów Irlandii autorzy uznają umiejętne pogodzenie mechanizmów rynkowych z elementami interwencji państwa. Irlandia nie jest ich zdaniem krajem liberalnym w rozumieniu tradycyjnej ekonomii klasycznej. Z jednej strony mamy do czynienia z inicjatywami o charakterze neoliberalnym (wyraźna i jednoznaczna kontrola budżetu państwa, której celem jest racjonalizacja wydatków i oszczędność, prywatyzacja i obniżenie podatków w celu zwiększenia inicjatywy ze strony jednostek gospodarczych, powolny wzrost płac wsparty również obniżaniem pozapłacowych kosztów pracy), z drugiej natomiast - ważne elementy interwencjonizmu państwa (priorytetowe traktowanie przyszłościowych dziedzin przemysłu, które naruszało zasadę równego traktowania podmiotów gospodarczych, prawo do korzystania z niskiej stopy podatku od zysków zastosowano do wybranych usług i wyrobów, co jest wprawdzie niezgodne z kanonem doktryny neoliberalnej, ale przyspieszało proces restrukturyzacji gospodarki w oczekiwanym - nowoczesnym kierunku, stosowanie ulg inwestycyjnych sterowanych też zgodnie z polityką strukturalną, co według nurtu neoliberalnego zakłócało wolną konkurencję).

The government streamlined expenditure, reduced the budget deficit and public debt, accelerated privatization, and reduced the rate at which pay grew, in addition to cutting non-wage labor costs. At the same time, the government offered tax breaks and preferential treatment to investors in selected industries and it also granted subsidies to those providing employee training and retraining programs. These measures were supported by an inflow of foreign direct investment and funds from European Union coffers.The main source of Ireland’s success story has been the country’s ability to skillfully combine market (neoliberal) mechanisms with state intervention, Heller and Ewertowska say. This means that Ireland is not a liberal country according to the definition used in classical economics, the authors conclude.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen K., [2000], The Celtic Tiger. The myth of social partnership in Ireland, UBC Press, Manchester.
 2. A time for change - industrial Policy for the 1990, [1992], Raport rządu irlandzkiego na temat strategii rozwoju gospodarczego Irlandii w latach 90., Dublin.
 3. Cahill T., [1999], Jak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, Media Rodzina of Poznań.
 4. Centralne Biuro Statystyczne Irlandii, Strona internetowa: www.cso.ie/releasespublications/pr_natacc.htm, 21.08.2007.
 5. Cenzus, [2006], Preliminary Report, Dublin.
 6. Dorgan S., [2006], How Ireland became the Celtic Tiger, Heritage Foundation, Washington.
 7. Export Platform FDI: The Irish Experience, [2004], EIB Papers, Volume 9 (2), Luxemburg.
 8. Ewertowska E., [2007], Wzrost i rozwój gospodarczy w Irlandii, Maszynopis pracy w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.
 9. Forfas - Enlargement of the European Union, [2002].
 10. Guide to tax in Ireland 2006, [2006], Industrial Development Agency Ireland.
 11. Historical National Income and Expenditure Tables 1970-1995.
 12. IDA Annual Report 2001, [2001], Industrial Development Agency, Dublin.
 13. Ireland and the EU 1973-2003, [2004], Economic and Social Change, Central Statistics Office, Dublin.
 14. Ireland Vital Statistics, [May 2007], IDA Dublin.
 15. Kowalski A., [2005], Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii, "Gospodarka Narodowa" nr 4, SGH, Warszawa.
 16. Mac Sharry R., White R, [2001], The making of the Celtic Tiger. The inside story of Ireland's boom economy, Mercier Press, Dublin.
 17. Measuring Ireland's Progress 2006, [2007], Central Statistics Office, Cork.
 18. National Income and Expenditure 2006 Tables 1995-2006.
 19. Population and Migration Estimates, [2006], Central Statistics Office, Dublin.
 20. Statistical Yearbook of Ireland 2004, [2004], Dublin.
 21. Turley G., Maloney M., [2001], Principles of Economics, An Irish Textbook, Gill and Macmillan, Dublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu