BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna
Tytuł
Spożycie naturalne jako jedna z form zaspokajania potrzeb żywnościowych
Natural Consumption as One from Forms of Satisfying of Food - Needs
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 54-58, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Konsumpcja, Produkcja żywności, Mięso, Mięso drobiowe, Mleko, Owoce, Warzywa, Ziemniaki
Households, Arable farm, Consumption, Food production, Meat, Poultry meat, Milk, Fruit, Vegetables, Potatoes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spożycie naturalne to jedna z form zaspokajania potrzeb żywnościowych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach. Na podstawie badań przeprowadzonych w 1999 roku w 200 gospodarstwach domowych w województwie kujawsko-pomorskim wykazano, że skala samozaopatrzenia jest wysoka. Znaczna część gospodarstw deklaruje spożycie naturalne takich grup żywnościowych jak: mleko, drób, jaja, ziemniaki, owoce, warzywa, mięso, przy czym pierwsze cztery wymienione grupy produktów zaspokajają potrzeby żywieniowe tych gospodarstw niemal w całości.

Natural consumption means this part of food, which Household farm obtain in result of own production. This one is the one from forms of satisfying of food-needs in household farms situated on villages. On base of researches (which was conducted in 200 household farms in province kujawsko-pomorskie in 1999) showed that scale of natural consumption is high. Considerable part of household farms (57,0-83,0%) declares natural! consumption of such groups of food, how: milk, poultry, eggs, potatoes, fruits, vegetables, meat. The first four groups of products satisfy nutritional needs these of farms almost in wholes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. S. (1990): Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa.
 2. Berger S., Kowrygo B., Rejman K. (1986.): Characteristic of food produced in urban allotment gardens and ways of its utilization. Production of food on a small scale. Report for United Nation University, Tokyo.
 3. Chmielewska B. (1998): Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach domowych rolników. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Gulbicka B., Niewęgłowska G. (1995): Poziom życia ludności wiejskiej. IERJGŻ, Warszawa.
 5. Gutkowska K. (1997a): Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW, Warszawa.
 6. Gutkowska K. (l 997b).: Wymiana dóbr i usług między gospodarstwami domowymi woj. lubelskiego. Wiadomości Statystyczne, nr 4, 33-42.
 7. Kowrygo B., Sawicka B., Świstak E. (1997): Wpływ urynkowienia gospodarki żywnościowej na kształtowanie się samozaopatrzenia w żywność w gospodarstwach domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, nr 29, 111- 119.
 8. Kowrygo B., Sawicka B., Świstak E. (1998): Samozaopatrzenie gospodarstw domowych w żywność w okresie transformacji rynkowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr l, 33-42.
 9. Lancaster K. J. (1965): A new approach to consumer theory. The Jurnal of Political Economy, nr 74.
 10. Milic-Czerniak R. (1992): Zmiany zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych pod wpływem wprowadzenia gospodarki rynkowej. [W:] Warunki życia i kondycja Polaków na początku zmian systemowych. IFiS PAN, Warszawa.
 11. Sikorska J. (1998): Konsumpcja. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. Świętochowska M. (1979): Ewolucja spożycia żywności na wsi. IRWiR PAN, Warszawa.
 13. Tryfan B. (1985): Socjologia rodziny wiejskiej w Polsce. Wydawnictwo SGGW-AR. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu