BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudziński Przemysław
Tytuł
Polska w poszukiwaniu nowej roli
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2008, nr 1, s. 65-90
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Dyplomacja, Formułowanie strategii, Polityka zagraniczna
International politics, Diplomacy, Strategy formulation, Foreign policy
Kraj/Region
Europa Środkowa
Central Europe
Abstrakt
Zdaniem autora dyplomacja państw Europy Środkowej osiągnęła historyczne sukcesy w ciągu pierwszych piętnastu lat po zakończeniu „zimnej wojny". Państwa i narody tej części Europy w ostatnich trzech stuleciach nigdy nie były tak wolne i bezpieczne jak obecnie. Jednak w połowie pierwszej dekady XXI w. coś się zaczęło psuć w tych państwach, uważanych dotąd za prymusów. Odnowa polityki zagranicznej w państwach Europy Środkowej wymaga bardziej przemyślanego i świadomego, niż to było w przeszłości, zakorzenienia praktyki w teorii stosunków międzynarodowych i w teorii polityki zagranicznej. Autor twierdzi, że polityka polska powinna sformułować cele, które będą korespondować z duchem czasu i charakterem współczesnych stosunków międzynarodowych. W procesie ewolucji konieczne jest świadome przechodzenie kolejnych szczebli i odejście od mieszania ze sobą minionych faz i spraw z wyzwaniami współczesności. W ostatnich trzystu latach historii Polski dostrzega on dwa takie okresy: walki o przetrwanie, która zakończyła się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz walki o status, która została zwieńczona uzyskaniem przez Polskę członkostwa w dwóch głównych klubach Zachodu: w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Natomiast obecny okres to kształtowanie przez Polskę wyspecjalizowanej funkcji w systemie międzynarodowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. F. Cooper, R.A. Higgott, and K.R. Nossal, Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order, Vancouver 1993, s. 3.
 2. F. Fukuyama, America at the Crossroads. Democracy, Power and the Neoconservative Legacy, New Haven and London 2006, s. 176-179.
 3. F. Fukuyama, State Building. Governance and World Order in the 21st Century, Ithaca, New York 2004, s. 104-118.
 4. Ch. Gati, Backsliding in Central and Eastern Europe, Hearing of the Committee on Foreign Affairs, U.S. Congress. House of Representatives: Central and Eastern Europe: Assessing the Democratic Transition, 25.07.2007.
 5. Ch. Gati i H. Conley, Mission Unaccomplished: Backsliding in Central Europe, "International Herald Tribune" z 4 kwietnia 2007 r.
 6. B. Geremek, O polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004, nr l, s. 13-30, 16.
 7. P. Grudziński and P. van Ham, A Critical Approach to European Security. Identity and Institutions, London and New York 1999, s. 62-63.
 8. J. A. K. Hey, Introducing Small State Foreign Policy, [w:] J.A.K. Hey (red.), Small States in World Politics. Explaining Foreign Policy Behavior, London 2003, s. 3.
 9. S. Hoffinann, Guliver's Troubles, or the Setting of American Foreign Policy, New York 1968, s. 12.
 10. C. Holbraad, Middle Powers in International Politics, New York 1984.
 11. J. W. Holmes, Is There a Future for Middlepowermanship, [w:] J. King Gordon (red.), Canada s Role as a Middle Power, Toronto 1966, s. 13-28.
 12. R. Jervis, System Effects. Complexity in Political and Social Life, Princeton, New Jersey 1997, s. 93.
 13. P. Kennedy, Grand Strategies and Less-than-Grand Strategies: A Twentieth-Century Critique, [w:] L. Freedman, P. Hayes and R. O'Neili (red.), War, Strategy and International Politics: Essays in Honour of Sir Michael Howard, Oxford 1992, s. 227-242.
 14. Kishan S. Rana, Bilateral Diplomacy, New Delhi 2002, s. 51.
 15. L. Kołakowski, How to Be a Conservative-Liberal-Socialist: a Credo, [w:] L. Kołakowski, Modernity on Endless Trial, Chicago 1990, s. 225-227.
 16. O. F. Knudsen, Analysing Small-State Security: The Role of External Factors, [w:] W. Bauwens, A. Clesse, and O.F. Knudsen (red.), Small States and the Security Challenge in the New Europe, Washington 1996, s. 3.
 17. R. Kuźniar, Strategia państwowa a polityka zagraniczna, "Sprawy Międzynarodowe" 1992, nr l-2, s. 7-24.
 18. B. H. Liddell Hart, Strategy, London 1954, s. 322.
 19. M. MacMillan, Paris 1919. Six Months That Changed the World, New York 2001, s. 214-215.
 20. J. S. Nye, Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004.
 21. R. L. Rothstein, Alliances and Small Powers, New York and London 1968, s. l.
 22. P. W. Schroeder, Historical Reality vs. Neo-realist Theory, "International Security" 1994, nr l, s. 108-148.
 23. P. W. Schroeder, History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, but Fit or Misfit, "International Security" 1997, nr l, s. 64-74.
 24. P. W. Schroeder, Making a Necessity of Virtue: The Smaller State as Intermediary Body, "Austrian History Yearbook" 1998, cz. l, s. 4-5.
 25. P. W. Schroeder, The Lost Intermediaries: The Impact of 1870 on the European System, [w:] D. Wetzel, R. Jervis, and J.S. Levy (red.), System, Stability, and Statecraft. Essays on the International History of Modern Europe, Basingstoke 2004, s. 81.
 26. J. Spero, Bridging the European Divide. Middle Power Politics and Regional Security Dilemmas, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford 2004.
 27. T. Torańską, Są, Warszawa 2007, s. 71-89.
 28. S. M. Walt, Taming American Power, "Foreign Affairs" wrzesień/październik 2005 r., s. 105-116.
 29. S. M. Walt, Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy, New York 2005.
 30. K. Waltz, Theory of International Politics, Boston 1979, s. 106-107.
 31. P. S. Wandycz, Cena wolności, Kraków 1995, s. 418.
 32. M. Wight, Power Politics, Leicester 1990.
 33. B. Wood, The Middle Powers and the General Interest, Ottawa, July 1988, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu