BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawski Lech, Pawłowska Bożena, Kobylański Andrzej
Tytuł
Wpływ konsumenckiej oceny jakości na decyzje zakupu produktów żywnościowych
Influence of Customer's Evaluation of Quality on Decision of Food Products' Purchase
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 39-44, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Jakość produktów żywnościowych, Konsumencka ocena jakości, Konsumencka ocena produktu, Preferencje konsumenta, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Sensoryczny profil produktu, Czekolada
Consumption, Food consumption, Food quality, Consumers' quality assessment, Consumer Product Rating, Consumer preferences, Consumer decision, Consumer behaviour, Sensory profile of the product, Chocolate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określono wpływ konsumenckiej oceny jakości na decyzje zakupu wybranych produktów żywnościowych, tj. mąki, cukru i czekolady. Podkreślono znaczenie wartości sensorycznej żywności w ocenie konsumenta, która przejawia się w podjęciu decyzji kupna produktu, bądź braku akceptacji ze strony klienta. Przeprowadzono dwa niezależne badania dotyczące analizy preferencji konsumenckich. Zebrane informacje dotyczyły identyfikacji kluczowych czynników mających wpływ na decyzję zakupu produktów konsumpcyjnych o niskim stopniu przetworzenia, które nie wymagają od konsumenta dużego zaangażowania (mąka i cukier) oraz produktu o większym stopniu przetworzenia i zróżnicowania (czekolada). Podjęto również próbę określenia roli jakości produktu spożywczego w procesie podejmowania decyzji zakupu.

The paper focuses on sensorial value of food products which effects in final customers decision: buying or not buying. The authors of this article conducted two independent research concerning the analysis of customer 's preferences of (into) three products: flour, sugar and chocolate. Collected information concerned identification of main factors which influence the purchase decision of low processed products (flour, sugar) and highly processed products and sophisticated (chocolate). This paper also focuses on customer s opinion about food quality in purchase process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barylko-Pikielna N. (1995): Wpływ konsumenta na jakość żywności. Materiały konferencyjne. Optymalizacja jakości wyrobów. AE, Kraków, 13-17.
  2. Kotler P. (1994): Marketing.,Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa, 148.
  3. Nieżurawski L., Palich P., Świtka J. (1994): Zarys towaroznawstwa i technologii żywności. UMK Toruń, 5.
  4. Mruk H. (1996): Strategia produktu. Wydawnictwo AE, Poznań, 17-19.
  5. Rudnicki L. (2000): Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa, 44.
  6. Szczucki C. (1970): Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych. Gospodarka Mięsna 1.
  7. Zalewski R. (1998): Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. TNOiK 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu