BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów z rynek jako forma organizacji życia społecznego. Rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej
Market - A Mechanism of Allocating Resources vs. Market - A Form of Social Life Organization. Remarks on Social and Economic Aspects of Systemic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 91-109, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Historia gospodarcza, Wskaźniki ekonomiczne
Market, Systemic transformation, Economic history, Economic indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę spojrzenia na transformację gospodarki polskiej z perspektywy historii myśli ekonomicznej. Rozważono w szczególności: rynek jako mechanizm alokacji zasobów i rynek jako formę organizacji życia społecznego.

The objective of this paper is an analysis of the systemic transformation process, which was commenced in Poland in 1989, in the perspective of the history of economic thought. The author's reasoning is based on two concepts of the role of the market: a mechanism of allocating resources, and a form of organizing social life. In the former case the functioning of the market is best described on the basis of economic indicators, while in the latter case analyses refer to standard-related issues and identifying reasons for the low level of social approval of the existing economic and social environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, SIW Znak, Kraków 1998.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 5. Csaba L., Przejście do gospodarki rynkowej. Teoria i doświadczenie, „Ekonomista”1992, nr 4.
 6. Czar Polski Ludowej, „Gazeta Wyborcza” z 26.05.2004.
 7. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
 8. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, pod kier. nauk. M. Belki i W. Trzeciakowskiego, Poltext, Warszawa 1997.
 9. Heilbroner R.L., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.
 10. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 11. Kochanowicz J., Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, „Ekonomista” 2000, nr 3.
 12. Kołodko G. W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 13. Kowalik T., Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 9.
 14. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Łukawer E., Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu, PWN, Warszawa 1985.
 16. Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza krajów posocjalistycznych- ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, „Ekonomista” 2003, nr 6.
 17. Mises L., Mentalność antykapitalistyczna, Niepodległość, Warszawa 1991.
 18. Ogger G., Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
 19. Polityka gospodarcza okresu transformacji, pod red. M. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 20. Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 21. Sobczyk J.B., Wizje ładu gospodarczego. Studium socjologiczne współczesnych polskich przemian społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
 22. Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 10.
 23. Zabieglik S., Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu