BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwaśnicki Radosław L., Bogajewska Maria
Tytuł
Implementacja dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2008, nr 5, s. 18-27, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Prawo gospodarcze, Dyrektywy WE, Prawo WE, Państwa członkowskie
Mergers and acquisitions, Economic law, EC directives, European Community law, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorzy wyjaśniają, że uprawnienie spółki do przeprowadzenia transgranicznej fuzji - zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa ETS - wynika bezpośrednio z art. 43 i 48 TWE i jest przejawem równouprawnienia spółek krajowych oraz zagranicznych. Występujące jednak w praktyce bariery prawne i ekonomiczne, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające transgraniczne połączenie, spowodowały uchwalenie odrębnej dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Wprowadza ona zasadę, iż państwa członkowskie powinny wprowadzić do swoich systemów prawnych pakiet wspólnych, jednolitych rozwiązań, które dotyczą m.in. treści i zasad ogłaszania wspólnego planu połączenia transgranicznego (tzw. zasada minimalnego standardu transgranicznego łączenia).W artykule została dokonana analiza pod kątem poprawności projektowanej implementacji dyrektywy do prawa polskiego. Zostało także przedstawione ryzyko związane z powstałym opóźnieniem na tej płaszczyźnie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Borkowski, Łączenie się spółek akcyjnych, Warszawa 2001, s. 32 i nast.
 2. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/68.htm.
 3. http://www.ms.gov.pl/projekty/proj07058.rtf.
 4. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom IV, Warszawa 2005, s. 959.
 5. R. L. Kwaśnicki, Faza menedżerska łączenia spółek kapitałowych, "Raca Prawny" nr 1/2003, styczeń-luty 2003, s. 38-48.
 6. B. Makowicz, Transgraniczne połączenia spółek kapitałowych (Dyrektywa nr 2005/56/WE i wyrok ETS w sprawie SEVIC) - analiza prawa wspólnotowego, "Monitor Prawniczy" 16/2006, s. 877.
 7. J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 25-32.
 8. J. Oechsler, Die Richtlinie 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 5/2006, s.166.
 9. A. Opalski, Monistyczny i dualistyczny system organizacyjny spółki akcyjnej - ewolucja, problemy, perspektywy, cz. I, "Prawo Spółek" 2005/11, s. 11-13.
 10. T. Pajor, Odpowiedzialność państwa członkowskiego Unii Europejskiej za szkodę wyrządzoną jednostce wskutek naruszenia prawa wspólnotowego [w:] Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s. 171 i nast.
 11. P. Pinior, Transgraniczne łączenie się spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 9/2007, s. 8.
 12. N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002, s. 174 i nast.
 13. M. Romanowski, Transgraniczne łączenie spółek. Ochrona wspólników mniejszościowych, "Gazeta Prawna" nr 220/2007, s. A3.
 14. A. Spahlinger, G. Wegen, Deutsche Gesellschaften in grenzüberschreitenden Umwandlungen nach "SEVIC" und der Verschmelzungsrichtlinie in der Praxis, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 19/2006, s. 722.
 15. R. Stefanicki, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wobec jednostki z tytułu niewypełnienia prawa wspólnotowego, "Państwo i Prawo" 7/2004, s. 41-52.
 16. R. Stefanicki, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w świetle Dyrektywy nr 2005/56 WE, "Rejent" 5/2006, s. 162.
 17. T. Suchar, Obowiązujące limity kapitału zakładowego utrudniają założenie przedsiębiorstwa, "Gazeta Prawna" nr 249/2007.
 18. A. Szumański, Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych, "Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 20.
 19. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu