BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawska Maria
Tytuł
Jakość żywności a preferencje konsumentów
Quality of Food in Relation to Consumer Preferences
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 3, s. 34-38, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktów żywnościowych, Konsumencka ocena jakości, Konsumencka ocena produktu, Konsumpcja żywności, Preferencje konsumenta, Decyzje konsumenckie, Sensoryczny profil produktu
Food quality, Consumers' quality assessment, Consumer Product Rating, Food consumption, Consumer preferences, Consumer decision, Sensory profile of the product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu się na rynku określonego artykułu spożywczego jest w gospodarce rynkowej smak, wygląd i akceptacja ze strony konsumenta. W gospodarce wolnorynkowej produkty, które nie zadawalają konsumentów zostają wyparte z rynku przez produkty konkurencyjne, dające konsumentom większą satysfakcję. Postęp w dziedzinie wzrostu atrakcyjności sensorycznej żywności jest niewątpliwy. Jednakże postęp w zakresie walorów sensorycznych, szczególnie w odniesieniu do żywności wysoko przetworzonej, nie zawsze musi być oceniany pozytywnie. Może dać konsumentowi możliwość wyboru żywności pozornie lepszej, smaczniejszej od dotychczasowej, ale faktycznie żywieniowo uboższej lub mniej zdrowej wskutek obecności nadmiernej ilości dodatków technologicznych.

In free market economy the main factors determining the acceptance of a certain foodstuff on the market are taste, its looks and the consumer s interest in it. Products which do not meet consumers' expectations are eliminated from the market by competitors' products, those which are preferred by buyers. Therefore, main forces shaping quality in free market economy are the pressure of competition and consumers' requirements. Progress in the lei of sensoric attractivity of foodstuffs is undoubtable. The change in the system of food production in the direction free market type of production together with competition among producers have made this effect more easily visible. However, this progress, especially with respect to highly processed food does not necessavily have to be received positively, as it may give the consumer an option of seemingly better foodstuffs which are more tasty than they m to be out poorer as nourishment and less healthy due to the presence of too much technological stuff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Horubala A. (1991): Niektóre zagadnienia jakości żywności w Polsce. Przemysł Spożywczy, nr 8.
 2. Horubala A. (1983): Postęp naukowy i techniczny a jakość żywności. Przemysł Spożywczy, nr 3.
 3. Kierebiński C., Godlewska Z. (1986): Żywienie a zdrowie. PZWL, Warszawa.
 4. Kos C., Szwacka-Salmonowicz J. (1997): Marketing produktów żywnościowych. PWRiL, Warszawa.
 5. Kupczyk A., Korolewska-Mróz, Czerwonka M. (1998): Radykalne zmiany w firmie od reengineeringu do organizacji uczącej się. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.
 6. Nieżurawski L., Palich P., Świtka J. (1994): Zarys towaroznawstwa i technologii żywności. UMK, Toruń.
 7. Nieżurawski L. (1994): Perspektywy polskiego mleczarstwa. Oficyna Wydawnicza "Hoża" - Spółdzielnia Pracy, Warszawa.
 8. Bednarskiego W. (red.) (1986): Ogólna technologia żywności. AR-T Olsztyn.
 9. Rutkowski A. (1993): System numeryczny E a polska legislacja dodatków do żywności. Przemysł Spożywczy, nr 1.
 10. Steinman H., Schreyógg (1995): Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 11. Zalewski R. (1998): Zarządzanie jakością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu