BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela
Tytuł
Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym
Introduction of New Instruments on the Polish Financial Market - An Indication of its Innovativeness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, nr 2, s. 151-168, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Obrót instrumentami finansowymi, Wolumen obrotu, Rynki finansowe, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Giełda papierów wartościowych
Trading in financial instruments, Trading volume, Financial markets, Financial instruments, Derivatives, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono etapy rozwoju polskiego rynku finansowego w ostatnich latach. Zwrócono uwagę na dostępne instrumenty i porównano stan rynku sprzed kilku lat z sytuacją obecną. Przeprowadzono analizę zmian w ostatnich latach uwzględniając instrumenty pochodne świadczące o nowoczesności rynku finansowego w Polsce.

The financial market is playing an increasingly important role in the Polish economy. Its main objective is to ensure effective trading in financial instruments and to mitigate financial risk. The more available financial instruments are, and the wider the range of products is, the more effective the entire economy is. The paper presents the subsequent phases of development of the Polish financial market during the period of economic transformation. Special attention is given to the development of the derivatives market, because it is those instruments which testify to the market's innovativeness. The conducted analysis indicates that Poland's financial market is expanding rapidly, and has good prospects for the future development, providing opportunities for achieving the standards of highly developed economies in terms of the number of available instruments, the necessary infrastructure as well as trading volumes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2001.
 2. Antkiewicz S., Pozagiełdowy rynek pochodnych instrumentów finansowych w Polsce, „Rynek Kapitałowy” 2004, nr 6.
 3. Bankowość, Podręcznik akademicki, pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002.
 4. Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, LIBER, Warszawa 1998.
 5. Grąt A., Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim, „Materiały i Studia”, zeszyt nr 124, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001.
 6. Nieborak T., Pozagiełdowe instrumenty pochodne - zagadnienia prawno-ekonomiczne, „Rynek Terminowy” 2004, nr 1.
 7. Pruski M., Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym, „Rynek Terminowy” 2004, nr 1.
 8. Rembisz W., Kwestie giełdy towarowej w Polsce, „Rynek Terminowy” 2003, nr 4.
 9. Rocznik Giełdowy 2004, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004.
 10. Statystyki instrumentów pochodnych na GPW, „Rynek Terminowy” 2004, nr 1.
 11. Szmelter M., Dwa scenariusze. Polski rynek OTC instrumentów pochodnych wykazuje podobne tendencje rozwojowe jak światowy, „Gazeta Bankowa” z 8.09.2003.
 12. Uchwała nr 47 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym zabezpieczonych sześciomiesięcznych warrantów opcyjnych kupna typu amerykańskiego na indeks mieszany akcji dziesięciu spółek giełdowych IM l0 (Dz.Urz. KPWiG z 1998 r., nr 2, poz. 26).
 13. Uchwała nr 48 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym zabezpieczonych sześciomiesięcznych warrantów opcyjnych kupna typu amerykańskiego na indeks akcji pięciu banków giełdowych IB5 (Dz.Urz. KPWiG z 1998 r., nr 2, poz. 27).
 14. Walentynowicz H., Jak zmienił się dostęp do rynku walutowego w Polsce, „Rynek Terminowy” 2004, nr 2.
 15. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 16. Ziębiec J., GPW - podsumowanie 2003 r., „Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu